Rolowanie lokat

Inwestycje    
ocena

Pod hasłem „rolowanie lokat” kryje się znaczenie określające przedłużanie lokaty po zakończeniu okresu jej trwania. Lokata jest formą powierzania określonej ilości pieniędzy bankowi na umówionych warunkach i na określony z góry okres czasu. Najczęściej lokatę zakłada się na kilka miesięcy, ewentualnie na rok. Lokowanie kapitału w tej formie na dłuższy okres jest ryzykiem dwojakiego rodzaju.

Rolowanie lokat

photoxpress.com

Po pierwsze, w przypadku lokaty o stałym oprocentowaniu może okazać się, że w dłuższym czasie nie jest ono atrakcyjne w porównaniu do sytuacji rynkowej (inflacji, oferty innych banków), jak też w przypadku lokaty o zmiennym oprocentowaniu, może ono przekształcić się w długim czasie we wskaźnik nie przynoszący zysku. Także sytuacja finansowa osoby ją zakładającej może się znacznie pogorszyć i zgromadzone środki będzie trzeba „uwolnić”. Problemem w przypadku lokat jest właśnie ich likwidacja przed datą zapadalności, czyli umówionym z bankiem terminem likwidacji lokaty i oddania zgromadzonych na niej pieniędzy. W takim przypadku bank może nie wypłacić całości umówionych odsetek, tym samym czyniąc tę formę oszczędzania niekorzystną dla klienta.

Lepszym pomysłem niż zakładanie lokaty długoterminowej (chyba że jest ona jedną z wielu form przechowywania zasobów finansowych, wtedy jako przejaw dywersyfikacji może się okazać korzystna) jest formowanie lokat kilkumiesięcznych, lub rocznych, tak by co pewien czas mieć dostęp do swoich pieniędzy oraz mieć możliwość weryfikacji podjętych decyzji i relokacji swoich środków na lepszych warunkach. Gdy zbliża się termin zapadalności lokaty, warto upewnić się, że w banku, w którym jest założona, środki na niej zgromadzone zostaną po tym terminie przelane na konto bankowe, by nie doszło do sytuacji, gdy lokata zostaje automatycznie przedłużona (w szczególności gdy wiązałoby się to z obniżeniem oprocentowania złożonych na niej zasobów).

Mimo iż takie ustalenia należy poczynić już przy podpisywaniu umowy lokaty, nieraz banki uciekają się do kruczków, na które możemy nie zwrócić uwagi m.in. ustalając, że po zakończeniu lokaty tylko odsetki od niej zostaną przelane na konto, a sam kapitał pozostanie na lokacie. Zdarzają się też przypadki, gdy „system” bankowy popełnia błąd nie likwidując jej w wyznaczonym terminie. Warto więc śledzić dokładnie losy swoich oszczędności, w szczególności gdy spodziewamy się zmiany formy ich przechowywania. Banki mają tendencję do zapisywania w umowie lokaty sformułowania o automatycznej odnawialności depozytu, co prowadzi najczęściej do ulokowania po dacie zapadalności pieniędzy na lokacie o niższej stopie zwrotu, dlatego zamiast takiego rolowania, lepiej jest zbadać sytuację na rynku i zweryfikować czy bardziej opłacalnym nie okaże się założenie lokaty w innym banku lub innego produktu depozytowego.

Bardzo często można zaobserwować skłonność nowych banków do oferowania bardzo atrakcyjnych warunków oprocentowania lokat. Wynika to z tego, że podejmują one działania mające na celu przyciągnięcie kapitału pozwalającego na udzielanie kredytów, jak również zmierzają do zachęcenia nowych klientów do związania się z bankiem na dłużej. Nowa instytucja finansowa może dawać wysoką stopę zwrotu z lokaty, jednocześnie zarabiając na innych produktach bankowych oferowanych świeżemu klientowi, jak konto czy karta kredytowa.

Bardzo rzadko zdarza się spotkać takie oferty, których kompilacja pozwala na osiągnięcie zysku poprzez wzięcie kredyt w jednym banku i umieszczenie pozyskanych środków na lokacie w innym. Są to  prawie niespotykane współcześnie anomalie, które są szybko dostrzegane i eliminowane przez banki. Niezależnie od podejmowanych strategii zarządzania posiadanymi zasobami, zawsze warto lokować swoje pieniądze świadomie i po jak najdokładniejszej skonfrontowaniu dostępnych ofert, jeśli więc podejmuje się decyzję o rolowaniu lokaty, należy to zrobić po analizie istniejących na rynku propozycji.

Korzystacie z lokat? Czytacie dokładnie umowę i warunki jej przedłużania? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 1 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Wybór brokera Forex

Wybór brokera Forex

Andrzej Prajsnar

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka