Ryzyko inwestycji alternatywnych

Inwestycje    
ocena
Takie kategorie jak zysk oraz ryzyko stanowią o opłacalności każdej inwestycji. Nawet osoby, które nie mają zbyt wiele styczności z rynkiem inwestycyjnym wiedzą, że obydwie te kategorie są skorelowane ujemnie to znaczy wzrost przeciętnej stopy zysku pociąga za sobą wzmożoną wartość ryzyka. W języku inwestorów jednym z kluczowych słów jest dywersyfikacja portfela. Dlatego też warto się dowiedzieć, co oznacza wspomniany termin finansowy i jaką rolę odgrywają w tym kontekście inwestycje alternatywne.

Dywersyfikacja - słowo klucz

Z definicyjnego punktu widzenia dywersyfikacja jest technika zarządzania portfelem  inwestycyjnym, która pozwala na rozproszenie ryzyka dzięki włączeniu do portfolio większej liczby składników. W wariancie optymalnym poszczególne elementy portfela powinny się odznaczać niskim stopniem wzajemnej korelacji jeżeli chodzi o stopę zwrotu (mówi o tym Reguła Markowitza). Oznacza to, że w przypadku portfela składającego się z dwóch składników A i B należy je dobrać w ten sposób, aby ujemna stopa zwrotu jednego z nich nie współwystępowała z kiepskim wynikiem drugiego. Praktycznym przykładem zastosowania zasady dywersyfikacji jest prosty portfel inwestycyjny, który składa się z dwóch rodzajów instrumentów: obligacji oraz akcji. Ich dobór jest podyktowany faktem, że słabe wyniki inwestycji w akcje nie przyczyniają się do zmniejszenia stopy zwrotu z tytułu posiadania obligacji (i vice versa).

Zasady dywersyfikacji dotyczą również inwestycji alternatywnych i to w różnych wymiarach. Otóż zakłada się, że nietypowe aktywa stanowią one dobry sposób, aby zdywersyfikować tradycyjny portfel składający się prze wszystkim z instrumentów rynku kapitałowego. Trzeba jednak pamiętać, że wspomniana już reguła dywersyfikacji zakłada, że żaden z elementów portfela nie powinien posiadać zbyt dużego udziału w jego całkowitej wartości. Dlatego przyjmuje się, iż maksymalny udział alternatywnych aktywów w całym portfolio nie może przekraczać 20%. Dywersyfikacja obowiązuje również w obrębie tej części portfela, która została wygospodarowana na inwestycje alternatywne. Tak więc portfel inwestycyjny nie powinien zawierać tylko jednego rodzaju alternatywnych aktywów.

Warto wziąć pod uwagę fakt, że wszystkie inwestycje alternatywne niezależnie od swego charakteru maja charakter długoterminowy. Ta okoliczność sprawia, że są one szczególnie podatne na efekt inflacji, która „zjada” wypracowane zyski.

Inwestycje sentymentalne to największe ryzyko

Wszystkie opracowania dotyczące inwestycji alternatywnych podkreślają zgodnie, że są one bardzo zróżnicowane pod względem ponoszonego ryzyka. Zagrożenie stratą zależy od rodzaju nabywanego aktywa. Zwykło się sadzić, że największe ryzyko jest związane z tak zwanymi inwestycjami sentymentalnymi. Do tej kategorii zalicza się nabycie:

- dzieł sztuki (zwłaszcza te wykonane przez mniej znanych twórców współczesnych);

- przedmiotów kolekcjonerskich;

- antyków.

Zagrożenie ze strony tych aktywów wiąże się z faktem, że zainteresowanie nimi wykazuje bardzo wąska grupa odbiorców.

Udało się Wam zarobić na inwestycjach alternatywnych?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 1 =

bardzo przydatne ;)

~ meg / 2014-05-03 17:22:35
oceń komentarz: (0) (0)

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka