Strategia carry trade

Inwestycje    
ocena

Strategia carry trade jest wykorzystywana przez doświadczonych inwestorów, którzy potrafią poradzić sobie ze zwiększonym ryzykiem finansowym. Dlatego też początkujący adepci rynków kapitałowych powinni się zastanowić, czy tego typu operacje są dla nich odpowiednie. Analizy rynku kapitałowego wskazują bowiem, że stopa zwrotu osób prywatnych oraz instytucji, które korzystają ze strategii carry trade w ostatnich latach cechowała się ogromną zmiennością. Można tutaj zacytować obliczenia amerykańskiej agencji Bloomberg, która oszacowała, że tego typu inwestycje w 2008 roku przynosiły ogromne zyski w wysokości 40% rocznie. Niestety rok wcześniej identyczne transakcje mogły się zakończyć stratą na poziomie 30%.

Strategia carry trade

pixabay.com

Oczywiście za tak ogromną rozbieżność osiągniętych stóp zwrotu opowiadały drastyczne wahania odnotowane na rynkach finansowych. Trzeba również pamiętać o tym, że większość inwestorów stosujących omawianą strategię inwestycyjną stosuje bardzo wysokie wartości dźwigni finansowej, co pozwala pomnażać zyski i równocześnie potęguje potencjalne straty.

W poszukiwaniu wysokich stóp…

Odszukanie interesującej pary walutowej to najważniejsze zadanie dla inwestora posługującego się strategią carry trade. Wykorzystuje ona bowiem znaczącą różnice stóp procentowych dla waluty w której dokonuje się pożyczki. Następnie nisko oprocentowany kapitał jest konwertowany na walutę, która zapewnia wysoką stopę zwrotu. W ten sposób uczestnik rynku walutowego może czerpać zyski wynikające z różnicy w oprocentowaniu poszczególnych walut. Stopa zysku pozostaje stabilna o ile kurs dla danej pary waluty utrzymuje się na względnie stałym poziomie. Aprecjacja (czyli wzmocnienia) waluty depozytu powoduje natomiast zysków czerpanych z inwestycji. Jak nietrudno się domyślić proces odwrotny będzie miał przeciwstawny wpływ na wynik finansowy zrealizowany przez inwestora. Warto prześledzić ten mechanizm na następującym przykładzie.

Inwestor X poszukując odpowiedniej pary walutowej zdecydował się na kombinacje jena (JPY) oraz dolara australijskiego (AUD). Wybór ten pierwszej waluty jest podyktowany faktem, że japońskie stopy procentowe od kilkunastu lat utrzymują się na skrajnie niskim poziomie. Co więcej ostatnie dane na temat tamtejszej koniunktury gospodarczej nie wskazują, że japoński bank centralny podejmie jakiekolwiek kroki mające na celu zmianę sytuacji. Waluta inwestycji również nie jest przypadkowa, ponieważ pan X uprzednio stwierdził, że australijski dolar cechuje się relatywnie wysokim oprocentowaniem, a sytuacja makroekonomiczna na Antypodach pozostanie stabilna w ciągu następnego miesiąca. 

Na podstawie tych wszystkich przesłanek inwestor pożycza na miesiąc 1000000 jenów, aby wymienić je na dolary australijskie po kursie 1 AUD = 85 JPY.  Pożyczka w walucie japońskiej  jest oprocentowana według tamtejszych stóp procentowych (0,5% w skali roku, a wiec około 0,042% dla 1 miesiąca). Dolary australijskie uzyskane po konwersji są lokowane w instrument finansowy o zapadalności jednego miesiąca, który zapewnia na stopę zysku na poziomie 5% w skali roku (0,42% w skali miesiąca). Co istotne pan X dzięki dźwigni finansowej zainwestował kwotę pięciokrotnie większą od posiadanego kapitału który został wniesiony jako depozyt zabezpieczający. Tym samym zysk z inwestycji w dolara australijskiego wyniósł około 247 AUD, a koszty pożyczki 420 JPY (dla kursu 1 AUD = 80 JPY jest to równowartość 5,25 AUD).

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka