Transakcja spot

Inwestycje    
ocena

Termin „transakcja spot” z całą pewnością nie jest obcy osobom, które chociażby w minimalnym stopniu interesują się mechanizmami funkcjonowania rynków finansowych. Zwykło się uważać, że tego typu kontrakty stanowią pierwszy krok wtajemniczenia dla początkujących adeptów rynku finansowego i właściwą praktykę przed rozpoczęciem działalności na rynku kontraktów terminowych. Niniejszy artykuł jest adresowany do tych czytelników, którzy wcześniej nie mieli styczności z rynkami finansowymi dlatego też przed omówieniem specyfiki transakcji spot zostaną zaprezentowane również inne podstawowe pojęcia.

Transakcja spot

pixabay.com

Jak sprzedaje się kapitał?

Rynki finansowe stanowią miejsce, gdzie spotykają się  dwie strony o odmiennych interesach. Pierwsza z nich zgłasza bieżące zapotrzebowanie na kapitał podczas, gdy druga decyduje się na to, by go udzielić  w zamian za stosowne wynagrodzenie. Można zatem stwierdzić, że zasoby kapitałowe stanowią pewien rodzaj towaru, który podobnie jak bardziej konwencjonalne dobra jest poddawany działaniu sił rynkowych. Omawiany rynek dzieli się na kilka segmentów, które różnią się specyfiką wymienianego kapitału. Mianowicie może on występować w postaci:

- walut;

- długoterminowych papierów wartościowych mających charakter udziałowy lub wierzycielski (na przykład akcje i obligacje);

- derywatów, czyli instrumentów pochodnych (między innymi opcji, kontraktów forward i futures);

- krótkoterminowych papierów wartościowych (na przykład jak bony skarbowe, bony komercyjne, czeki, weksle, certyfikaty depozytowe oraz inne instrumenty rozliczane przed upływem 12 miesięcy).

Warto wspomnieć, że poszczególne rynki finansowe różnią się stopniem sformalizowania obrotu oraz liczbą obowiązujących w ich ramach regulacji prawnych. Dlatego też zwykło się dokonywać podziału na rynki podlegające szczegółowej jurysdykcji organów regulacyjnych oraz ich spontanicznie powstające odpowiedniki (w języku angielskim określane jako over the counter markets lub OTC markets).

Waluta jako towar…

Rynek walutowy, na którym znajdują zastosowanie transakcje typu SPOT posiada swoją własna specyfikę. Otóż cechuje się on dużym stopniem płynności, ogromną wartością zawieranych transakcji i międzynarodowym zasięgiem. Warto wiedzieć, że globalny rynek walutowy (ang. Foreign Exchange – skrót FX lub FOREX) jest historycznie najstarszym rynkiem OTC.

Notowania rynku FX cechują się olbrzymią zmiennością, która sprawia, że przyjęcie bieżącego kursu waluty jest niezwykle ważną kwestią. Właśnie w takich okolicznościach są zawierane transakcje typu SPOT.

Co to jest data waluty?

Strona sprzedająca lub kupująca walutę w ramach transakcji SPOT (ang. spot next) może być pewna, że złożona przez nią dyspozycja zostanie fizycznie rozliczona w dacie waluty T+2. Skrót ten wbrew pozorom jest łatwy do rozszyfrowania. Mianowicie oznacza on, że transakcja, która została określona wedle parametrów obowiązujących w dniu T (ilość i rodzaj wymienianych walut oraz ich kurs w chwili złożenia dyspozycji) zostanie sfinalizowana poprzez fizyczny transfer waluty podczas dwóch kolejnych dni roboczych (od poniedziałku do piątku). W tym kontekście warto pamiętać, że rynek FOREX ma zasięg globalny, dlatego zakres dni roboczych dla inwestora przebywającego w Polsce nie będzie odpowiadał analogicznym terminom  dla strefy czasowej obowiązującej u zagranicznego kontrahenta.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 2 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka