Transakcja SWAP

Inwestycje    
ocena

Transakcja SWAP jest umową zamiany pomiędzy dwoma stronami, na podstawie której oba podmioty kupują i sprzedają dany instrument finansowy. SWAP zabezpiecza partnera transakcji przed zmianami parametrów przedmiotu danej umowy.

Transakcja SWAP

photoxpress.com

W jaki sposób SWAP zabezpiecza jedną ze stron?

Jedna ze stron umowy otrzymuje bezpieczeństwo niezmienności parametru umowy. Parametrami umowy SWAP mogą być stopy procentowe lub kursy walutowe. Transakcja ta zabezpiecza więc stronę przed niekorzystnymi zmianami stóp procentowych lub kursu danej waluty. Parametr umowy traktowany jest jako stały, mimo ciągłej jego zmienności.

Na czym zarabia druga strona umowy?

W przypadku, gdy określony składnik umowy ukształtuje się na korzystniejszym poziomie. zarabia wówczas druga strony transakcji SWAP. Przykładowo jeśli rynkowa stopa procentowa zmniejszy się, a w wyniku umowy strony określiły jej stałą stopę wówczas strona, która zabezpieczała się przed wzrostem nie czerpie z tego tytułu żadnych korzyści. Druga strona umowy zarabia, ponieważ bez zawarcia umowy SWAP otrzymywałaby mniejsze odsetki, tymczasem określone na danym poziomie umową się nie zmienią. Zarobkiem jest więc w tym wypadku otrzymanie większej ilości odsetek.

Pośrednik w transakcji SWAP

W transakcjach SWAP uczestniczy dodatkowo inna instytucja finansowa, pełniąca rolę pośrednika, zwana inaczej dealerem swapu. Dealer może zawrzeć transakcję najpierw z jedną ze stron, a dopiero później szuka drugiej strony transakcji. Korzyści finansowe w transakcji SWAP otrzymują obie jej strony, pierwsza z nich zabezpiecza się przed wzrostem parametru umowy, druga zaś zarobi, jeśli wartość parametru się zmniejszy. Dodatkowo zarabia również pośrednik, zwany dealerem.

SWAP w bankach

Dokonywane transakcje SWAP w bankach polegają na wymianie sum pieniężnych, wyrażonych w tej samej walucie dwóch różnych okresach. Przykładowa transakcja swapowa w bankach wygląda tak, że kupujemy euro z klauzula natychmiastowego dostarczenia oraz jednocześnie sprzedajemy tę walutę z dostawą jej za ustaloną ilość miesięcy. Najczęściej tego typu transakcje dokonuje bank centralny z bankami komercyjnymi celem zarządzania płynnością banków. Kontrakty swapowe to również wzajemna wymiana kredytobiorców, którzy w ramach takiej transakcji wymieniają się obsługą własnych kredytów.

Rodzaje transakcji swapowych

Currency swap, zwany inaczej swapem walutowym to rodzaj transakcji, polegający na transferze należności i zobowiązań stron takiej operacji w różnych walutach. W tego typu operacji występuje również swapowa transakcja procentowa.

Swap procentowy, zwany interest rate swap to umowa, zamieniająca zobowiązanie o określonej zmiennej lub stałej stopie procentowej na zobowiązanie spłaty określonej kwoty w podanym terminie. W trakcie trwania takiej umowy wypłaca się różnicę pomiędzy stałą i zmienną stopą procentową.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 2 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka