Usługa asset management

Inwestycje    
ocena

Usługa asset management to nic innego jak zarządzanie kapitałem klienta. W ramach usługi klienci zlecają zarządzanie swoimi oszczędnościami osobom posiadającym licencję doradcy inwestycyjnego. Jest to w pewien sposób ekskluzywna usługa, oferowana klientom z większym stanem kapitału.

Usługa asset management

photoxpress.com

Co to jest asset management?

Asset management jest więc usługą, w ramach której klienci udzielają pełnomocnictwa do zarządzania ich kapitałem profesjonalnym doradcom inwestycyjnym. Zarządzający funduszami swoich klientów muszą jednak stosować się do ściśle określonych zasad, a mianowicie przestrzegać uzgodnionych z klientem strategii inwestycyjnych. W trakcie zarządzania kapitałem klienta, środki cały czas są na jego rachunku inwestycyjnym i to on jest ich właścicielem. Doradcy są pełnomocnikami do rachunku.

Dla kogo przeznaczone jest asset management?

Większość towarzystw i banków, zarządzających kapitałem klientów wyznacza sobie dolną granicę posiadania środków finansowych przez ich klientów, powyżej której można przystąpić do produktu. Kwoty wolnych nadwyżek finansowych, jakie trzeba posiadać, aby przystąpić do asset management jest różna w poszczególnych firmach. Najczęściej jednak spotyka się oferty, w której aby do nich przystąpić należy posiadać kapitał rzędu pół miliona złotych do nawet 1 miliona złotych. Jest to więc usługa kierowana do bogatszych klientów, dysponujących wolnymi środkami pieniężnymi.

Na czym polega zarządzanie portfelem?

Zarządzanie portfelem polega na doborze instrumentów finansowych, w taki sposób, aby był on zgodny z przyjętą strategią inwestycyjną klienta. Wybór odpowiedniej strategii odbywa się poprzez ustalenie z klientem oczekiwanej stopy zwrotu, stopniu akceptowanego ryzyka czy długości trwania inwestycji.

Zasoby kapitałowe klientów lokowane są między innymi w papiery wartościowe, fundusze inwestycyjne lub instrumenty pochodne. W zależności od sytuacji rynkowej doradcy inwestycyjni mogą również wykorzystywać krótkoterminowe trendy w celu zwiększenia stopy zwrotu. Czas trwania inwestycji zależy więc od klienta, analitycy rekomendują jednak minimalne horyzonty czasowe, które zwiększają w pewien sposób bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału. Dodatkowo klient danej instytucji otrzymuje osobisty kontakt z przypisanym do niego indywidualnym doradcą.

Ile kosztuje asset management?

Asset management nie należy do najtańszych usług. Często pobierana jest procentowa prowizja za zarządzanie kapitałem wynosząca nawet 2% w skali roku, liczone od zainwestowanej i posiadanej na rachunku kwoty. Dodatkowo firmy zarządzające kapitałem swoich klientów w zależności od posiadanej z klientem umowy pobierają procentową prowizję, liczoną od wygenerowanego zysku. Prowizje te sięgają nawet 15%. Niektóre towarzystwa pobierają tą opłatę jedynie wówczas, gdy osiągną stopę zwrotu na poziomie wyższym od benchmarka.

Gdzie skorzystać z usługi asset management?

Usługa asset management dostępna jest w większość biur maklerskich, działających przy głównych bankach, dodatkowo niektóre fundusze inwestycyjne również świadczą tego typu usługi.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka