Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - informacje

Inwestycje    
ocena

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym z organów spółki akcyjnej. Uczestnicząc w obradach, korzystamy z uprawnienia akcjonariuszy do uczestnictwa w nim oraz mamy w pewnym stopniu, w zależności od ilości posiadanych akcji, możliwość podejmowania decyzji co do dalszych losów spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - informacje

photoxpress.com

Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje wszystkim akcjonariuszom spółki, nawet jeśli nie posiadają wystarczającej ilości akcji, aby posiadać prawo głosu. Nieposiadanie prawa głosu na Zgromadzeniu nie przeszkadza jednak w możliwości podejmowania dyskusji, czyli aktywnym uczestnictwie. Można również pełnić różnego rodzaju funkcje podczas trwania Walnego Zgromadzenia.

Aby móc uczestniczyć w Zgromadzeniu Akcjonariuszy, należy spełnić warunek, który różni się w zależności od rodzaju posiadanych akcji. Jeśli posiadamy akcje imienne, wystarczy, aby zostały one wpisane do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Najwięcej drobnych inwestorów posiada jednak akcje na okaziciela, nabywane głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych. Aby móc uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, konieczne będzie w tym wypadku złożenie dokumentów akcji w spółce co najmniej na tydzień przed ogłoszoną datą spotkania oraz nieodebranie tych dokumentów przed zamknięciem obrad Zgromadzenia.

Jeżeli posiadamy akcje w zapisie cyfrowym, a więc komputerowym, ponieważ transakcji dokonujemy drogą internetową, często za pomocą giełdowych aplikacji, musimy zwrócić się do podmiotu obsługującego nasz rachunek inwestycyjny o wystawienie imiennego świadectwa depozytowego. Bank lub dom maklerski, w którym prowadzony jest nasz rachunek, wystawia na naszą prośbę świadectwo depozytowe, określające liczbę posiadanych papierów wartościowych, nazwę oraz kod papieru wartościowego. W chwili wystawienia świadectwa depozytowego nasze papiery wartościowe są blokowane na określony czas i nie mamy możliwości ich sprzedania w danym terminie, obowiązującym zazwyczaj do zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Świadectwo depozytowe zawierać musi również, między innymi, nazwę i adres wystawcy świadectwa, siedzibę i adres emitenta papierów wartościowych, nasze dane osobowe jako posiadacza papierów wartościowych oraz informację, w jakim celu zostało wydane świadectwo i na jaki okres jest ważne.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 2 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka