Wybór strategii opcyjnej

Inwestycje    
ocena

Inwestorzy giełdowi stosują różnego rodzaju strategie inwestycyjne w celu zwiększenia swoich zarobków. W przypadku opcji istnieje kilka różnych strategii opartych na czterech rodzajach transakcji. Inwestując na rynku opcji zajmujemy jedną z pozycji: długą w opcji kupna lub opcji sprzedaży (gdy nabywamy daną opcję) oraz krótką w opcji kupna lub opcji sprzedaży (gdy wystawiamy daną opcję).

Wybór strategii opcyjnej

photoxpress.com

Do poszczególnych rodzajów transakcji istnieją różnego rodzaju strategie. Poniżej prezentujemy te najbardziej znane.

Bull spread - strategia byka

Stosowanie tej strategii przyniesie zyski w trakcie trwania trendu wzrostowego na giełdzie. W tej strategii wyróżniamy dwa rodzaje. Call bull spread stosowana jest poprzez nabycie opcji kupna z ustaloną ceną wykonania przy jednoczesnym nabyciu opcji sprzedaży z ceną wykonania ustaloną na wyższym poziomie. Obie opcje są na ten sam instrument finansowy oraz z jednakową datą wygaśnięcia.

Strategia ta wymaga wniesienia wkładu, która wyrażona jest różnicą pomiędzy opcją kupioną a premią, jaką otrzymamy za wystawienie opcji. Put bull spread polega natomiast na wystawieniu opcji sprzedaży na określony poziomie oraz jednoczesnym zakupie opcji sprzedaży po cenie wykonania niższej. Ten rodzaj strategii nie wymaga poniesienie wkładu początkowego - premia za wystawienie opcji jest wyższa od ceny za zakup opcji sprzedaży.

Bear spread - strategia niedźwiedzia

Strategia ta przynosi zyski podczas trendów spadkowych rynków. Podobnie jak strategie byka przyjmuje ona 2 postacie. Pierwsza z nich to call bear spread, a więc nabycie opcji kupna danego instrumentu finansowego o określonej cenie wykonania przy jednoczesnej sprzedaży opcji kupna po niższej cenie wykonania.

Podobnie jak put bull spread strategia ta nie wymaga wniesienia wkładu początkowego, jest to więc strategia typu credit. Druga możliwość tej strategii to put bear spread polegający na nabyciu opcji sprzedaży po określonej cenie wykonania przy jednoczesnym wystawieniu opcji sprzedaży po niższej cenie wykonania. Transakcja ta wymaga wkładu początkowego, jest więc to strategia typu debit.

Butterfly spread - strategia motyla

Długą strategię motyla stosujemy, gdy spodziewamy się ustabilizowania cen danego instrumentu finansowego. Wówczas nabywamy opcję kupna o relatywnie niskiej cenie wykonania przy jednoczesnym nabyciu opcji kupna tego samego instrumentu po cenie relatywnie wyższej i wystawieniu obu opcji po średniej cenie, pomiędzy dwiema cenami nabycia. Cena wykonania w ostatnim przypadku powinna być bliska aktualnej cenie rynkowej.

Strategię tą można zastosować również za pomocą opcji sprzedaży. Wówczas nabywamy opcje sprzedaży, pierwszą o relatywnie niskiej cenie oraz drugą o wysokiej cenie, jednocześnie wystawiamy obie opcje sprzedaży po średniej cenie, wynikającej z cen nabycia, będącej zbliżoną do aktualnej ceny rynkowej.

W przypadku krótkiej strategii motyla, zwanej short butterfly spread, jest używana gdy kierunek zmian danego instrumentu jest ciężki do przewidzenia. Strategia ma w sobie odwrotną kolejność dokonania transakcji w porównaniu z długą strategią motyla. Najpierw wystawiamy opcję kupna lub sprzedaży po dwóch różnych cenach, a jednocześnie dokonując zakupu po cenie średniej.

Na rynku opcji stosować możemy wiele innych strategii, które różnią się od siebie głownie rodzajem dokonywanych jednocześnie transakcji, których celem jest zwiększanie zysków inwestora.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 1 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka