Wypłata dywidendy

Inwestycje    
ocena

Dywidenda to, obok zysku z tytułu zwiększającej się ceny akcji, dodatkowy zarobek inwestora giełdowego. Jest to wręcz prawo majątkowe akcjonariusza danej spółki. Aby otrzymać dywidendę, musimy posiadać akcje spółki, która w ubiegłym roku kalendarzowym wypracowała zysk oraz decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy chce się tym zyskiem podzielić – w postaci dywidendy.

Wypłata dywidendy

photoxpress.com

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wysokość dywidendy, przypadającą na jedną akcję, dzień ustalenia prawa do wypłaty dywidendy oraz dzień, w którym dywidenda zostanie wypłacona. Aby uzyskać prawo do dywidendy, należy posiadać akcje danej spółki w dniu ustalenia prawa do dywidendy. Aby to uczynić, musimy nabyć akcje na giełdzie najpóźniej tego dnia, którego termin rozliczenia transakcji na giełdzie wypadnie w dniu ustalenia prawa. Na giełdzie bowiem transakcje rozliczane są przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z zasadą D+3, a więc muszą upłynąć 3 sesje giełdowe, aby transakcja została rozliczona w KDPW.

Już kolejnego dnia możemy te akcje sprzedać, ponieważ nasza sprzedaż zostanie rozliczona dzień po ustaleniu prawa do dywidendy. W tym przypadku również otrzymamy dywidendę, której wypłata nastąpi dopiero w dniu wypłaty, ustalonym również przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki.

Warto wiedzieć również, że nabywając akcje tylko w celu zdobycia dywidendy i sprzedania ich następnego dnia, możemy na tej transakcji nie zarobić. Dzieje się tak, ponieważ na pierwszej sesji, rozliczanej przez KDPW już po dniu ustalenia prawa do dywidendy, kurs zostaje pomniejszony o wartość wypłacanej dywidendy, przypadającą na jedną akcję. Kurs więc zostaje podawany „bez dywidendy”.

Należy pamiętać również, że wartość dywidendy wypłaconej na nasz rachunek inwestycyjny, zostanie pomniejszona o należny podatek w wysokości 19% wypłacanej dywidendy.

Wypłata dywidendy nastąpi zatem w dniu jej wypłaty, wcześniej ustalonym, i zostanie automatycznie pobrana zaliczka na podatek od zysków kapitałowych. Nie musimy podejmować żadnych dodatkowych kroków, aby ją otrzymać, a także sami nie musimy opłacić podatku, jak ma to miejsce choćby w przypadku zysków z całorocznych inwestycji na rynku akcji.

Czy informacje zawarte w powyższym tekście okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Wybór brokera Forex

Wybór brokera Forex

Andrzej Prajsnar

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka