Co to jest BFG?

Konta bankowe    
ocena

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to pewnego rodzaju zabezpieczenie przed ewentualnym upadkiem któregokolwiek z banków, objętych Funduszem Gwarancyjnym. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami niemal wszystkie banki działające na terenie Polski przystąpiły do programu chroniącego klientów banków. Wyjątkiem są Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe, których gwarantem jest ubezpieczenie, które same sobie oferują popularne SKOKi. Inaczej mówiąc Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe nie są objęte gwarancjami BFG. Ich gwarantem jest Towarzystwo Ubezpieczeń SKOK.

Co to jest BFG?

photoxpress.com

Bankowy Fundusz Gwarancyjny daje klientom banku bezpieczeństwo zgromadzonych na kontach środków. W przypadku upadku któregoś z banków BFG zobligowany jest wypłacić wszystkim klientom danego banku zdeponowane na rachunkach środki. Środki gwarantowane są jednak do pewnej kwoty, ustalonej ustawowo.

Obecnie Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje wypłatę 100% środków do wysokości równowartości 100 000 euro. Oznacza to, że klienci z większym portfelem nie otrzymają całości zgromadzonych środków w przypadku ogłoszenia upadłości przez ich bank. W takim przypadku dostaną równowartość maksymalnej kwoty, wyrażonej w złotówce.

Co zatem mogą zrobić osoby z grubszym portfelem?

Jest rozwiązanie na to, aby być zabezpieczonym w 100% przed skutkami ewentualnej niewypłacalności banków. Posiadając na przykład kwotę 2 milionów złotych, aby w całości zabezpieczyć tę kwotę należałoby podzielić ją na 5 części po 400 000 złotych i ulokować w różnych bankach. W ten sposób unikniemy ryzyka utraty środków w przypadku niewypłacalności jednego z banków oraz dostaniemy bezpośredni dostęp do gotówki, dzięki posiadaniu kapitału w innym banku.

W przypadku lokowania wszystkich swoich środków w ramach jednego banku może okazać się, że zostaniemy pozbawieni dostępu do zgromadzonego kapitału przez pewien czas, do momentu aż Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpocznie dokonywanie wypłat. Należy pamiętać również, że ewentualne wypłaty nie będą dokonywane z dnia na dzień a procedura wypłaty wszystkich środków wszystkich klientów może trwać nawet kilka miesięcy.

Nie oznacza to jednak, że powinniśmy nagle rozpocząć wybieranie naszych środków z banków i ulokować je w popularnej niegdyś „skarpecie”. Tam nasze pieniądze są zdecydowanie mniej bezpieczne niż w bankach.

Lepsza „skarpeta” czy bank? Gdzie Wasze pieniądze są bezpieczniejsze? Podzielcie się opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 3 =