Co to jest polecenie zapłaty na koncie osobistym?

Konta bankowe    
ocena

W celu aktywacji polecenia zapłaty musimy wyrazić zgodę na obciążenie naszego rachunku bankowego na wniosek wierzyciela. Ta forma płatności sprawia, że nie musimy już pamiętać o zapłacie za domowe rachunki, opłacają się one same na podstawie złożonej przez nas dyspozycji.

Co to jest polecenie zapłaty na koncie osobistym?

pixabay.com

Wybierając tę formę płatności w rozumieniu prawa stajemy się dłużnikami, a więc posiadamy zobowiązanie wobec wierzyciela, którym jest wystawca rachunku.

Zanim aktywujemy polecenie zapłaty musimy wypełnić specjalny druk, aktywujący usługę. W odróżnieniu od innych usług, oferowanych przez banki, dokument ten nie dostarczamy do oddziału naszego banku, lecz wysyłamy do naszego usługodawcy, np. operatora komórkowego, dostawcy internetu, energii elektrycznej itp.

Formularz zgody na polecenie zapłaty zawiera oświadczenie o wyrażeniu zgody dla wierzyciela na obciążanie wskazanego w formularzu rachunku bankowego w formie polecenia zapłaty kwotami powstałych zobowiązań wobec wierzyciela, wynikających z zawartych umów o świadczenie usług.

Formularz zgody na obciążanie rachunku musi zawierać nasze dane osobowe, imię i nazwisko, adres zameldowania, zgodny z widniejącym w systemach naszego banku, numer rachunku bankowego oraz bank prowadzący rachunek. Bardzo ważną rzeczą jest złożenie na formularzu polecenia zapłaty podpisu, zgodnego ze wzorem podpisu, dostępnego w banku. Gdy usługodawca otrzyma formularz będzie kontaktował się z bankiem w celu dokonania aktywacji usługi. Jeśli nasz podpis będzie różnił się od tego złożonego w trakcie podpisania umowy ramowej, bank może odrzucić aktywację usługi.

Warto również wiedzieć, że od momentu dostarczenia formularza polecenia zapłaty do wierzyciela minąć może nawet kilka tygodni zanim zostanie zrealizowana pierwsza płatność w ramach tej usługi. Jeśli w międzyczasie nadejdzie termin płatność kolejnej faktury lepiej zapłacić ją jeszcze w formie zwykłego przelewu bankowego. W chwili otrzymania przez wierzyciela dokumenty jest on wprowadzany do systemów danego podmiotu, a następnie skanowany i przesyłany do naszego banku. Proces weryfikacji formularza może trwać do kilku dni, w zależności od posiadanego konta w konkretnym banku.

Nie musimy się jednak obawiać, że wykonamy przelew zobowiązania wynikającego z faktury, a nasz wierzyciel w tym czasie rozpocznie pobierania polecenia zapłaty. Płatność taka jest realizowana w momencie, gdy posiadamy zobowiązanie, w opisanym przypadku nasz rachunek zostanie już opłacony w formie przelewu.

Korzystacie z opcji polecenia zapłaty? Mieliście kiedyś jakiś problem? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =