Czy konto oszczędnościowe się opłaca?

Konta bankowe    
ocena

Konto oszczędnościowe było odpowiedzią banków na wymogi rynku. Chodziło o uelastycznienie tradycyjnej formy oszczędzania jaką jest lokata terminowa. Rachunek oszczędnościowy łączy w sobie elementy lokaty i konta osobistego. Pozwala na swobodne dysponowanie swoimi pieniędzmi, bez deklarowania okresu czasu w jakim środki będą zasilały rachunek.

Czy konto oszczędnościowe się opłaca?

photoxpress.com

Klient ma dowolność wpłat i wypłat na konto. Zazwyczaj są ono bezpłatne, zwłaszcza jeżeli konto oszczędnościowe funkcjonuje jako subkonto rachunku ROR. W niektórych przypadkach można się jednak spotkać z ograniczeniami ilości transakcji w miesiącu na rachunku oszczędnościowym, ewentualnie z naliczeniem dodatkowych opłat za więcej niż 1 tego typu operację (rachunek OKO w ING).

Rachunek oszczędnościowy zapewnia wysokie oprocentowanie, zdecydowanie wyższe niż na koncie osobistym. Niestety, specyfiką rachunków jest zmienna stawka oprocentowania. Wynika to z braku terminu obowiązywania umowy rachunku oszczędnościowego, a co za tym idzie braku możliwości naliczenia przez bank rynkowej stopy oprocentowania środków przez cały okres trwania tej umowy.

Stawki więc są regulowane odrębnymi przepisami, a ich aktualne wysokości powinny być zawarte w Tabeli Oprocentowania Rachunków danego banku.

Dodatkowym plusem w większości ofert jest kapitalizacja dzienna. Powoduje to możliwość uniknięcia płacenia podatku od zysków ze środków pieniężnych tzw „Belki”, gdyż dziennie naliczona kwota należnego podatku (przypomnijmy, że chodzi o 19 % od zysku czyli odsetek) jest niższa niż 50 groszy, a więc zaokrąglamy ją w dół, do 0 zł.

Funkcjonalność konta oszczędnościowego może zdawać się trochę ograniczona. Jego głównym celem jest gromadzenie środków, główne operacje to wpłaty i wypłaty. W większości banków konto takie dostępne jest dla klienta tylko w niektórych kanałach. Najczęściej jest to bankowość internetowa i tradycyjna, w oddziałach banku.

Są banki w których przelewy na konto oszczędnościowe są przyjmowane (księgowane) tylko jeżeli są dokonywane z konta osobistego klienta (tak jest na przykład w BNP Paribas Fortis). Raczej nie będzie opcji wydania karty do tego typu rachunku, gdyż nie ma ono pełnić funkcji rozliczeniowych.

Swoboda dysponowania i wysokie oprocentowanie są ogromnym plusem kont oszczędnościowych. Pamiętać trzeba jednak o pewnych ograniczeniach w dostępie do zgromadzonych pieniędzy oraz zmiennym oprocentowaniu.

Korzystacie z konta oszczędnościowego? Uważacie, że to dobre miejsce na ulokowanie swoich pieniędzy?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =