Czy można cofnąć przelew?

Konta bankowe    
ocena

Wycofanie przelewu nie należy raczej do typowych usług bankowych, może stanowić dla nas nie lada wyzwanie. Każdy bank kieruje się pewnymi procedurami i zasadami zapisanymi w formalnych dokumentach. W zależności od rodzaju instytucji, w jakiej posiadamy rachunek bankowy, różne mogą być procedury w stosunku do cofnięcia wysłanego raz przelewu. Możemy się również spotkać z koniecznością uiszczenia opłaty. Przedstawiona tutaj opcja może więc w różnych bankach mijać się z prawdą i nie stanowi jako takiego prawnie uregulowanego rozwiązania.

Czy można cofnąć przelew?

photoxpress.com

Nie może być również podstawą do roszczeń wobec banków, składania reklamacji czy dochodzenia praw na drodze sądowej. Wycofanie transakcji jest możliwe, a zależeć będzie w dużej mierze od czasu, w jakim zdecydowaliśmy się cofnąć wysłany przelew. Po dokonaniu przelewu, utworzony zostanie plik do wysłana w systemie ELIXIR. Następnie przelew zostanie zrealizowany. Jeśli rozmyślimy się krótko po dokonaniu przelewu, zanim plik zostanie jeszcze utworzony, będziemy musieli udać się do placówki banku prowadzącego dla nas rachunek i podpisać odwołanie transakcji. Czas utworzenia pliku do wysłania jest różny w każdym banku.

Sytuacja skomplikuje się nieco w chwili, kiedy zlecenie płatnicze już zostało do systemu ELIXIR wysłane, czyli innymi słowy wyszło z banku do systemu rozliczeń międzybankowych. W takiej sytuacji na naszą prośbę pisemną, słowną lub w skutek napisania reklamacji, bank wystąpi do banku beneficjenta o zwrot niesłusznie przekazanej kwoty. Około 70% banków korzysta w tym celu z aplikacji OGNIVO za pomocą Modułu Zapytań i Reklamacji. Klient banku, do którego przelew został wysłany, czyli nasz beneficjent, po otrzymaniu informacji o wstrzymaniu przelewu podejmie decyzję, czy zgadza się na obciążenie rachunku i zwrot przelewu.

Najczęściej pracownik banku, do którego przelew został wysłany skontaktuje się telefonicznie z osobą, której sprawa dotyczy i poprosi ją o podjęcie decyzji. Jeśli będzie ona pozytywna, środki zostaną z powrotem przelane na nasze konto. Decyzja osoby jest konieczna, ponieważ bank nie może zgodnie z prawem w żaden sposób dysponować środkami znajdującymi się na kontach swoich klientów. Nie wolno więc bankowi samowolnie na naszą prośbę odwołać zlecenia, które już zostało zrealizowane i zwyczajnie wpłacić nam na konto pieniędzy. Co do czasu, z jakim sprawa może zostać załatwiona jest on naprawdę bardzo różny. W dużej mierze zależny od szybkości komunikacji między bankami oraz między klientami a bankami. Cofnięcie przelewu może trwać od kliku godzin do nawet kilku tygodni. Tutaj również w grę wchodzą indywidualne procedury stosowane w bankach. Zgodnie z kodeksem cywilnym, jeśli na konto jakiejś osoby omyłkowo wpłynie nie należna mu kwota, osoba, która taką kwotę otrzymała jest zobowiązana do jej zwrotu. Nie ma więc możliwości aby zatrzymała nasze środki, ponieważ będzie to równoznaczne z ich przywłaszczeniem, a co za tym idzie z przestępstwem.

Z cała pewnością nie będziemy mogli cofnąć przelewu, zrealizowanego na konto osoby, czy osoby prawnej w stosunku co do której posiadamy zobowiązania. To znaczy jeśli zapłaciliśmy rachunek za gaz, po czym doszliśmy do wniosku, że gaz może poczekać, a my musimy w pierwszej kolejności zapłacić prąd, anulowanie przelewu raczej nie będzie możliwe. Aby uniknąć nieprzyjemności związanych z anulowaniem operacji, powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dane jakie zawieramy na bankowym druku z poleceniem przelewu czy też na dane wpisywane w przelew internetowy. Powinniśmy w sposób przemyślany organizować budżet i zwyczajnie myśleć nad dokonywanymi operacjami.

Drugim przypadkiem, w którym trzeba będzie anulować przelew będzie błąd pracownika banku. W takiej sytuacji powinniśmy domagać się jego jak najszybszego rozwiązania, a w ostateczności, jeśli w związku z błędem ponieśliśmy straty, utraciliśmy płynność finansową, możemy rościć sobie prawa do odszkodowania ze strony banku za poniesione straty. Uprzedzam jednak, że lepiej sprawę załatwić polubownie, ponieważ każda formalna walka z bankiem w sprawie klientów indywidualnych, dotycząca często niewielkich kwot, to walka z wiatrakami, jeśli nawet nieskazana na klęskę, to z całą pewnością kosztowna, stresująca i długotrwała.

Czy musieliście kiedyś anulować przelew? Jak sobie poradziliście z tą sytuacją?

OCENA
4.67
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =