Czym jest polecenie zapłaty?

Konta bankowe    
ocena

Polecenie zapłaty to podobna forma płatności do zlecenia stałego. Obie płatności często są mylone w języku potocznym. Wybierając jednak polecenie zapłaty nie musimy podawać naszemu bankowi kwoty przelewu. Płatność ta działa w bardzo prosty sposób.

Czym jest polecenie zapłaty?

photoxpress.com

Nasz dostawca usług wysyła do nas fakturę za wykonane usługi. Kwotę do zapłaty z faktury wysyła również do naszego banku wraz z terminem płatności. Nasz bank zobowiązuje się do opłacenia naszego polecenia zapłaty przed terminem płatności, zaś my zobowiązujemy się zasilić swój rachunek bankowy przed datą płatności faktury. Innymi słowy musimy zapewnić środki na rachunku w celu dokonania płatności. Jeżeli środków na rachunku zabraknie bank nie wykona polecenia zapłaty na czas, a po pewnym okresie czasu nastąpi kolejna próba pobrania opłat za rachunki.

Pamiętajmy jednak, że w przypadku nieposiadania wystarczającej ilości środków na naszym rachunku bank może pobrać prowizję za niezrealizowane polecenia zapłaty. Prowizje za tę czynność sięgają nawet 5 złotych. Jeśli spóźnimy się z wpłatą na nasz rachunek bankowy, a wpłacimy z opóźnieniem wyliczoną kwotę, okazać się może, że zabraknie na realizację płatności środków, bowiem od wpłaconej kwoty bank naliczy opłatę za niezrealizowaną z naszej winy płatność.

Gdzie można ustanowić polecenie zapłaty?

Polecenie zapłaty ustanowić można poprzez wypełnienie formularza polecenia zapłaty oraz przez dostarczenie go do usługodawcy, na rzecz którego przekazywane będą z naszego rachunku środki. Formularz zgody na obciążenia rachunku musi być przez nas własnoręcznie podpisany zgodnie ze wzorem podpisu, złożonym w banku, z którego konta pobierana będzie opłata za faktury.

Choć polecenie zapłaty wyręcza nas w wielu dodatkowych czynnościach, to nie zwalnia nas z obowiązku zapewnienia odpowiednich środków na rachunku czy konieczności pamiętania o sprawdzeniu czy kwota na przesłanej fakturze została prawidłowo naliczona.

W przypadku tej formy opłacania rachunków nie powinniśmy jednak bać się sytuacji, w której bank prześle sporą kwotę środków usługodawcy, który błędnie wystawi zawyżoną fakturę. W terminie do 30 dni mamy możliwość bowiem cofnięcia zrealizowanego polecenia zapłaty. Czynność ta nie zwalnia nas jednak z konieczności opłacenia należności wobec wystawcy faktury.

Korzystacie z opcji polecenia zapłaty? Mieliście kiedyś jakiś problem? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 2 =