Formalności przy zakładaniu konta bankowego

Konta bankowe    
ocena

Konto osobiste jest podstawowym rachunkiem, jakie osoba fizyczna może posiadać w banku. Do założenia takiego konta niezbędne jest wypełnienie wniosku i przedstawienie dokumentu tożsamości. Podstawowym dokumentem osoby fizycznej jest dowód osobisty, ale banki dopuszczają posługiwanie się również paszportem na równi z dowodem.

Formalności przy zakładaniu konta bankowego

photoxpress.com

Żaden inny dokument dorosłej osoby fizycznej nie jest prawnie uznany za dokument tożsamości i aby założyć konto należy przedstawić jeden z wymienionych powyżej. Inaczej ma się sytuacja, w której osoba chcąca założyć rachunek nie posiada takich dokumentów z powodów nie zależnych od własnej woli - na przykład jest niepełnoletnia lub jest obcokrajowcem. Wówczas regulamin banku określa, jaki inny dokument będzie niezbędny do otwarcia rachunku - może to być legitymacja szkolna lub pozwolenie pobytu.

Aby dokument mógł być zaakceptowany przez bank, musi być ważny i czytelny. Na każdym wydawanym w Polsce dokumencie tożsamości widnieje data ważności i należy jej przestrzegać. Bank nie zaakceptuje posługiwania się nieważnym dowodem czy paszportem. Musi też być czytelny.  Nowe dowody osobiste przy niewłaściwym przechowywaniu mogą się przełamywać, a paszport może zostać przypadkowo zabrudzony czy zniszczony (wytarganie jednej ze stron  może być uznane za zniszczenie dokumentu), co spowoduje utratę ważności i niemożność posługiwania się nimi.

W niektórych przypadkach bank może poprosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów. Mogą to być na przykład legitymacja emeryta/rencisty, w przypadku zakładania specjalnego konta dla osób osiągających dochód w formie renty czy emerytury. Banki mogą również poprosić o wgląd do legitymacji studenckiej, która również musi być ważna, czyli potwierdzona pieczęcią szkoły wyżej.

Takie dodatkowe dokumenty potwierdzające przynależność klienta do specyficznej grupy społecznej czy zawodowej zwykle powodują bonusy w opłatach za konto, warto więc przed założeniem konta zapytać o takie możliwości.

W jakim banku posiadacie konto? Mieliście jakiekolwiek trudności przy jego zakładaniu?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 3 =