Jak obcokrajowiec może założyć konto w polskim banku?

Konta bankowe    
ocena

Statystyki wskazują, że co roku zwiększa się liczba cudzoziemców odwiedzających nasz kraj. Wielu z nich decyduje się na dłuższy pobyt, co niejednokrotnie ma związek z planami zawodowymi i osobistymi. W realiach dzisiejszej gospodarki trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie bez rachunku bankowego, dlatego obcokrajowcy planujący dłuższy pobyt w Polsce muszą podjąć decyzję o jego założeniu.

Jak obcokrajowiec może założyć konto w polskim banku?

pixabay.com

Konieczny PESEL …

Znaczenie numeru PESEL staje się oczywiste po lekturze formularza, który banki udostępniają klientom zamierzającym założyć konto bankowe. Wśród  licznych rubryk znajduje się bowiem pozycja  dotycząca właśnie wspomnianego numeru identyfikacyjnego. Dodatkowo banki wymagają złożenia dokumentu, który musi być uprzednio uzyskany przy pomocy PESEL-u. W przypadku osób posiadających obywatelstwo któregoś z krajów UE, będzie on nosił miano potwierdzenia rejestracji pobytu obywatela UE.

Obcokrajowiec długotrwale przebywający na terytorium Polski powinien złożyć wniosek o wydanie tego dokumentu nie później niż w dniu następnym po upływie 3 miesięcy od daty przekroczenia granicy. Wniosek ten musi być złożony osobiście, a decyzje administracyjną w jego w sprawie wydaje właściwy miejscowo wojewoda. Wedle wymogów prawnych obcokrajowiec musi wykazać, że istnieją okoliczności uzasadniające jego pobyt na terytorium Polski.

Do katalogu takich przesłanek zalicza się między innymi:  zamiar podjęcia na terytorium RP nauki lub szkolenia zawodowego, zawarcie związku małżeńskiego z obywatele polskim, uzyskanie przyrzeczenia lub przedłużenia przyrzeczenia wydania zezwolenia na pracę (można też posiłkować się pisemnym oświadczeniem pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi danej pracy o ile zezwolenie na zatrudnienie nie jest wymagane). Warto wiedzieć, że wydanie dokumentu poświadczającego rejestrację cudzoziemca będącego obywatelem UE wiąże się z koniecznością uiszczenia symbolicznej opłaty w kwocie 1 zł. Co ciekawe, obywatele Szwajcarii, Islandii i Norwegii są traktowani na zasadach wymienionych powyżej pomimo, że kraje te nie przynależą do Unii Europejskiej.

Procedura staje się znacznie bardziej skomplikowana, gdy dana osoba jest obywatelem kraju trzeciego (nie wchodzącego w skład Unii Europejskiej lub innego niż Szwajcaria, Norwegia i Islandia). Po pierwsze musi ona uzyskać wizę, która jest honorowana przez banki jako dokument pozwalający założyć konto. Trzeba jednak pamiętać, że ten dokument jest wydawany na trzy miesiące (lub krótszy okres). Dlatego taki obcokrajowiec powinien przed upływem terminu ważności wizy złożyć wniosek o zezwolenia na zamieszkanie na czas określony oraz wydanie karty czasowego pobytu. Niestety uzyskanie obydwu tych dokumentów prócz konieczności przedstawienia stosownego uzasadnienia skutkuje poniesieniem niemałego wydatku (aktualna wartość wszystkich opłat to 390zł).

Czego wymaga bank?

Odpowiedź pytanie postawione w tytule jest dość prosta: numeru PESEL, który nadawany jest po zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający dłużej niż trzy miesiące oraz któregoś z trzech dokumentów omówionych powyżej (wiza, karta pobytu, zaświadczenie o rejestracji pobytu obywatela UE).

Na koniec warto wspomnieć o pewnej wydawałoby się zupełnie prozaicznej i oczywistej kwestii. Otóż w przypadku, gdy dany obcokrajowiec nie posługuje się językiem polskim bądź angielskim, warto udać się z nim do danej placówki banku.

Czy myślicie, że powinny istnieć jakieś (dodatkowe?) ograniczenia dla obcokrajowców chcących założyć konto w Polsce?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =