Jak wygląda przenoszenie konta do innego banku?

Konta bankowe    
ocena

Intensywna rywalizacja banków nierzadko sprawia, że rachunek, który jeszcze przed rokiem stanowił bezkonkurencyjną ofertę, obecnie odstaje od oferty konkurencji. Dlatego częste przenoszenie konta pomiędzy placówkami bankowymi nie wydaje się już niczym dziwnym. W 2010 roku Związek Banków Polskich wprowadził rekomendacje, która miała na celu ograniczenie zakresu czynności wykonywanych przez klienta. Tym samym większa liczba procedur obciążyła instytucje bankowe, które są zobowiązane do tego, by w większym stopniu współdziałać między sobą. W większości przypadków omawiana operacja nie wiąże się z dodatkowymi kosztami (poza opłatami naliczonymi przez nowy bank z tytułu otwarcia konta).

Jak wygląda przenoszenie konta do innego banku?

pixabay.com

Szybciej, łatwiej … 

Wspomniana rekomendacja wprowadziła tygodniowy limit oczekiwania na przeniesienie konta. Klient został też zwolniony z obowiązku powiadamiania swego pracodawcy o zmianie lokalizacji konta. W trakcie procedury prócz salda zostają zachowane takie ustawienia jak: polecenia zapłaty, zlecenia stałe. Niestety nie istnieje możliwość odtworzenia listy zdefiniowanych odbiorców wraz ich rachunkami bankowymi. Warto również wiedzieć, że koncepcja zmiany banku napotka na spore trudności w przypadku, gdy na rachunku pozostały blokady z nierozliczonych transakcji kartowych lub bank formułuje roszczenia co do zaległych świadczeń. Co oczywiste przed zadeklarowaniem decyzji o zmianie banku klient powinien również spłacić ewentualne zadłużenie na rachunku.

Etap pierwszy …

Kiedy już dokonamy ostatecznego wyboru banku, który będzie naszym nowym partnerem trzeba udać się do placówki, gdzie zakładaliśmy istniejące konto (w celu złożenia wniosku o jego przeniesienie). Dokument ten (występujący w formie ustandaryzowanego formularza) powinien określać, które informacje powinny zostać przeniesione na nowy rachunek. Omawiana operacja niestety będzie się wiązać ze zmiana numeru konta dlatego warto podać instytucje, które powinny zostać poinformowane o tym fakcie (na przykład ZUS, zakład pracy).

Ostatnim etapem jest podpisanie pełnomocnictwa dla banku, w którym zamierzamy otworzyć konto. W trakcie wypełniania tego dokumentu trzeba pamiętać, że podpis klienta powinien być zgodny z tym, który widnieje na umowie dotychczasowego konta. 

Niewielu klientów wie o tym, że złożenie omawianej deklaracji nie jest równoznaczne z likwidacją starego rachunku. Dlatego też trzeba jasno dokonać jasnej dyspozycji co losów dotychczasowego rachunku. Nie jest to oczywista kwestia, albowiem w przypadku, gdy na tenże rachunek wpływają odsetki z lokaty musi on zostać pozostawiony przynajmniej do końca okresu kapitalizacji.

… i drugi

Po złożeniu wniosku zostaje on przekazany do nowego banku, który ma za zadanie poinformować  wyszczególnione we wniosku instytucje o przeniesieniu konta. W niektórych przypadkach może się okazać, że omawiana procedura trwa dłużej, aniżeli 7 dni. Warto wiedzieć, że do takiej sytuacji może dojść jeżeli dotychczasowe konto zostało wskazane w umowie kredytu hipotecznego jako rachunek potrzebny do uiszczania jego rat. W takim wypadku konieczne jest podpisanie aneksu do umowy kredytowej.

Myślicie o zmianie banku? Z jakiego powodu? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 4 =