Jak zrezygnować z konta oszczędnościowego?

Konta bankowe    
ocena

Konto oszczędnościowe nie jest zbyt skomplikowanym produktem bankowym. Dlatego mogłoby się wydawać, że rezygnacja z niego nie powinna nastręczać większych kłopotów. Okazuje się jednak, że sama procedura wypowiedzenia umowy może obfitować w pewne nieoczekiwane zdarzenia. Niekiedy przypadkach proces zamykania konta może trwać nawet dwa lub trzy tygodnia, co wydaje się zaskakujące zważywszy na fakt, że otwarcie takiego rachunku jest przeprowadzane ekspresowo.

Jak zrezygnować z konta oszczędnościowego?

photoxpress.com

Trudno zaprzeczyć, że klient rezygnujący z jakiejś usługi banku nie jest tak mile widziany jak osoba pragnącą wykupić jakiś produkt. Na wskutek ostatnich zmian w ordynacji podatkowej, które wyeliminowały tak zwane konta antybelkowe banki utraciły znacząca cześć depozytów. Dlatego osoba, która złoży dyspozycję zamknięcia konta w danym banku najprawdopodobniej będzie kuszony rozmaitymi pakietami promocyjnymi.

Wizyta w banku jest konieczna …

Osoby, które rezygnują z konta oszczędnościowego będą musiały złożyć wizytę w placówce banku. Nie wymaga ona jakichś szczególnych przygotowań ponieważ jedynym dokumentem jaki trzeba przygotować jest dowód osobisty lub paszport, który posłużył do uruchomienia rachunku oszczędnościowego. Ucieszy to zapewne wszystkie osoby, które nie do końca wiedzą, gdzie umieściły umowę prowadzenia konta oszczędnościowego. Na szczęście banki nie wymagają od klientów odszukiwania archiwalnych dokumentów.

Warto pamiętać, że zerowy stan konta stanowi podstawowy warunek jego likwidacji. Dlatego też bank musi przelać środki klienta na jakieś inny rachunek. Najczęściej do tego celu służy ROR, który został utworzony razem z kontem oszczędnościowym. Zerowy stan konta nie oznacza jednak, że zostanie ono niezwłocznie zamknięte. Jest to konsekwencja zapisów umownych, które nie pozwalają na wypowiedzenie umowy prowadzenia rachunku oszczędnościowego ze skutkiem natychmiastowym. Dlatego klient musi poczekać aż minie okres wypowiedzenia, który został przewidziany na mocy umowy (zwykle jest to 30 dni). Trudno zaprzeczyć, że długi okres wypowiedzenia jest korzystny z punktu widzenia interesów banku ponieważ pozwala na dłuższe utrzymywanie ze środków wypowiadającego umowę. Klient niestety musi pogodzić się z faktem, że konto nie zostanie zamknięte od  razu.

Pewną rekompensatę za tą niedogodność stanowi kwota odsetek, która zostanie naliczona w trakcie okresu wypowiedzenia. Trzeba również pamiętać o tym, że bank pobierze stosowną opłatę za prowadzenie konta nawet jeżeli termin jej płatności  przypada na okres wypowiedzenia. Wobec tego kwota pozostająca na rachunku powinna mieć wysokość, która wystarcza na pokrycie wszystkich roszczeń banku. W przeciwnym razie konto nie zostanie zamknięte do momentu uregulowania zobowiązań przez klienta.

Warto się upewnić, że konto zostało zamknięte

Prośba o wydanie zaświadczenia dotyczącego zamknięcia konta z pozoru może się wydawać dość dziwna. Trzeba jednak pamiętać, że dochodzi do sytuacji, kiedy na wskutek różnych zaniedbań pracowników dany rachunek w dalszym ciągu pozostaje otwarty i generuje kolejne opłaty. Wspomniane zaświadczenie pozwala klientowi na zabezpieczenie się przed niekorzystnymi skutkami takiej sytuacji.

Czy Wam rezygnacja z konta oszczędnościowego przysporzyła jakiś trudności?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 2 =