Kiedy zlecać przelew bankowy, aby dotarł na czas?

Konta bankowe    
ocena

Czy zdarza Wam się wykonać przelew bankowy, który nie dociera na czas do odbiorcy? Dziś piszemy o tym, jak nie popełniać błędów w zlecaniu przelewów aby docierały one na czas.

Jest piątkowy wieczór, nareszcie mamy chwilę czasu więc zasiadamy przed komputer, aby wykonać przelewy za domowe rachunki. Część z nich jak się później okazuje, miało termin płatności do niedzieli. Ale przecież dziś jest piątek, a do niedzieli jeszcze kilka dni, więc przelew powinien dotrzeć. Niestety jest to jeden z wielu często popełnianych przez Polaków błędów. Jak ich unikać?

Na początku musimy poznać schemat działania przelewów międzybankowych. Sposób przekazywania środków między bankami jest regulowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Ustala ona zasady obiegu pieniądza pomiędzy poszczególnymi uczestnikami wymiany. W celu zapewnienia szybkiej wymiany informacji o płatnościach KIR posiada system dokonywania transakcji bezgotówkowych pomiędzy bankami za pomocą sesji Elixir.

W ciągu dnia roboczego banki dokonują przekazania środków z rachunków swoich klientów na rachunki w innych bankach za pośrednictwem KIR w trakcie sesji. Każdy bank ustala w swoim obrębie godziny księgowania przelewów w ramach poszczególnych sesji. W trakcie dnia poszczególne instytucje dokonują najczęściej trzech księgowań przelewów wychodzących oraz trzech księgowań przychodzących.

W praktyce oznacza to, że bank podaje, do której godziny należy zaakceptować dany przelew, aby został on wysłany daną sesją elixir. Przykładowo, jeśli w naszym banku pierwsza sesja wychodząca jest o godz. 8:00 oznacza to, że przelewy wprowadzone do tej godziny zostaną zaksięgowane na rachunku odbiorcy w innym banku w trakcie pierwszej sesji przychodzącej, ustalonej czasowo przez bank odbiorcy. Znając poszczególne godziny księgowań w bankach unikniemy problemów z niedostarczonym przelewem za rachunki na czas, a co za tym idzie naliczonymi odsetkami za nieterminową spłatę zobowiązań.

Wiecie, w jakich godzinach odbywają się sesje w Waszym banku?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 3 =