Konto oszczędnościowe czy lokata?

Konta bankowe    
ocena

Tradycyjna lokata od pewnego czasu ma mocną konkurencję w postaci konta oszczędnościowego. Jest to alternatywa dla mających inne potrzeby związane z oszczędzaniem.

Konto oszczędnościowe czy lokata?

sxc.hu

Lokata ma pewien termin, na który można ulokować środki. Często mówi się że jest to po prostu lokata terminowa. Jest on z góry określony, a podjęcie pieniędzy wcześniej, przed upływem okresu lokaty, najczęściej powoduje utratę odsetek. W przypadku lokat długoterminowych można spodziewać się, że bank wypłaci przynajmniej część należnych odsetek, ale przy krótkich terminach nie ma co liczyć na jakiekolwiek zyski. Zerwanie lokaty to dla Klienta strata.

Odsetki

Odsetki na lokacie są dopisywane do rachunku lokaty na koniec jej okresu, czyli kapitalizacja następuje właściwie przy wypłacie lokaty. W przypadku konta oszczędnościowego sytuacja ma się inaczej - tu kapitalizacja może następować w różnych terminach. Najczęściej spotykamy kapitalizację dzienną, ale są też miesięczne i kwartalne. Jest to o tyle istotne, że po każdej kapitalizacji saldo na rachunku jest większe, czyli od wyższej kwoty są naliczane odsetki. Jednocześnie, wypłacając środki z rachunku nie zrywamy umowy z bankiem i nie tracimy należnych odsetek.

Termin wypłaty

Decydując się na jedną z powyższych form lokowania pieniędzy, rozważmy jaki termin oszczędzania jest dla nas optymalny. Jeżeli nie jesteśmy w stanie określić z całą pewnością okresu czasu, na jaki możemy zablokować pieniądze, rozważmy konto oszczędnościowe.

Ogromnym plusem lokaty jest jej koszt - zerowy. Konto oszczędnościowe może ze sobą wiązać pewne opłaty. Zdarzają się też sytuacje, w których posiadanie tego typu rachunku jest uwarunkowane otwarciem konta osobistego w danym banku (ROR), a więc same w sobie nic nie kosztują, ale należy się liczyć z opłatą za prowadzenie rachunku rozliczeniowego.

Rodzaj oprocentowania

W przypadku lokaty podpisując umowę z bankiem otrzymujemy jasny komunikat na temat poziomu oprocentowania. Czasem jest on zależny od kwoty lokaty, ale ten aspekt jest również możliwy i często stosowany w przypadku kont oszczędnościowych. Natomiast, znaczącą różnicą jest rodzaj oprocentowania. Wyróżniamy dwa: zmienny i stały. Lokaty mogą mieć zarówno jeden jak i drugi. Szczególnie w przypadku oprocentowania stałego klient banku jest chroniony przed ewentualnymi spadkami na rynku pieniężnym, a co za tym idzie obniżania oprocentowania. Ma zagwarantowane odsetki w takiej wysokości, w jakiej były one w chwili podpisywania dokumentów. Przy koncie oszczędnościowym banki nie zapewniają stałego poziomu oprocentowania.

Różnica polega na tym, że umowa lokaty jest zawierana na ściśle określony termin i bank kalkuluje ryzyko decydując się na pewien poziom oprocentowania. Z kolei konto wiąże się z umową bezterminową. Na długi okres czasu żadna instytucja finansowa nie zagwarantuje swoim klientom stałego oprocentowania. Jednakże, zmiany w tabeli oprocentowania banki wprowadzają jedynie w ściśle określonych sytuacjach.

Jaśniejsze i prostsze wybory zapewnia lokata, ale konto oszczędnościowe najczęściej umożliwia osiągnięcie wyższych zysków przy stosunkowo niewielkim ryzyku i kosztach.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 4 =