Lokata walutowa a walutowe konto oszczędnościowe

Konta bankowe    
ocena

Perspektywa oszczędzania w walucie obcej wydaje się kusząca, kiedy jej siła nabywcza w stosunku do złotego jest duża i wykazuje tendencje rosnącą. Kolejną zachętą dla inwestycji w walutę obcą jest stosunkowo wysokie oprocentowanie wkładu. Osoby zainteresowane założeniem depozytu walutowego stają przed nieuchronnym dylematem, który wyraża się poprzez pytanie „walutowe konto oszczędnościowe czy lokata walutowa”. Wybór jednej spośród powyższych alternatyw powinien być zawsze podyktowany preferencjami w zakresie oprocentowania oraz dostępności depozytu …

Lokata walutowa a walutowe konto oszczędnościowe

photoxpress.com

Konta czy lokata?

Relacje pomiędzy walutowym kontem oszczędnościowym, a lokatą walutową kształtują się tak samo jak w przypadku złotówkowych odpowiedników. Otóż lokata zawsze oferuje znacząco wyższe oprocentowanie z uwagi na fakt, że bank jest skłonny zapłacić więcej za udostępnienie kapitału, który jest mniej płynny i tym samym gwarantuje większe bezpieczeństwo w zakresie finansowania. Aby powstrzymać deponentów przed pochopnym wypłacaniem zgromadzonych środków banki wypracowały dość radykalną metodę. Mianowicie likwidacja depozytu w formie lokaty przed  okresem kapitalizacji wiąże się z poważnymi konsekwencjami w postaci utraty odsetek.

Rozwiązanie w postaci konta oszczędnościowego jest znacznie bardziej kompromisowy. Taki produkt bankowy pozwala deponentowi na wypłacanie środków bez większych ograniczeń. Jedyną konsekwencją wypłaty gotówki lub dokonania przelewu elektronicznego na inne konto jest utrata odsetek, które mogłyby zostać doliczone w przyszłości. Takie korzystne dla klienta rozwiązanie zostało osiągnięte za sprawą systemu dziennej kapitalizacji. Trzeba jednak zaznaczyć, że niektóre banki oferują mniej korzystne rozwiązania w postaci kapitalizacji miesięcznej, a podawane przez banki atrakcyjne stopy oprocentowania dotyczą przede wszystkim większych depozytów. Z lokatami, które oferowały system kapitalizacji dziennej jeszcze do niedawna wiązał się bardzo istotny atut mianowicie pozwalały one na eliminacje obciążeń związanych ze zryczałtowanym podatkiem od zysku z oszczędności (zwanym potocznie podatkiem Belki).  

Wspomniana możliwość uniknięcia opodatkowania miała związek ze specyficznymi regułami zaokrąglania należności podatkowych z tytułu oprocentowania depozytów złotowych i walutowych. Do końca 2011 roku stosowano bowiem regułę nakazującą zaokrąglanie wymiaru podatku oraz jego podstawy do pełnych złotych ( wspomniane wartości w przypadku kont walutowych musiały zostać uprzednio przeliczone na złotówki po kursie kupna).

W praktyce oznaczało to, że kwota odsetek nie przekraczająca 2,49 zł eliminowała konieczność uiszczenia wspomnianego podatku. Jednakże Ministerstwo Finansów postanowiło wraz z początkiem 2012 roku wyeliminować takie praktyki poprzez zmianę metod obliczeniowych (wprowadzono wymóg zaokrąglania podstawy podatku oraz jego wymiaru do pojedynczych groszy). Tym samy banki bezpowrotnie utraciły atut w postaci tak zwanych antybelkowych lokat i kont oszczędnościowych.

Co wraz z wnioskiem?

Procedura zakładania konta oszczędnościowego jest taka sama niezależnie od waluty, w której będą deponowane środki. Dlatego też prócz wypełnionego formularza klient powinien okazać dokument zaświadczający tożsamość (dowód osobisty bądź paszport)

Lokata czy konto oszczędnościowe? Na co stawiacie? Podzielcie się opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 1 =