Od czego zależy oprocentowanie konta?

Konta bankowe    
ocena

Przed dylematem, który został wyrażony w tytule niniejszego artykułu stają wszyscy potencjalni oszczędzający. Bogata oferta banków przyczynia się do dodatkowej dezorientacji klienta. Nie bez znaczenia jest również fakt, że zwykły one skrzętnie ukrywać w regulaminach i tabelach opłat dodatkowe klauzule dotyczące oprocentowania.

Od czego zależy oprocentowanie konta?

pixabay.com

Od czego zależy oprocentowanie?

Generalnie rzecz ujmując, oprocentowanie wszelkich depozytów zależy od bieżącej polityki pieniężnej, która jest realizowana przez bank centralny. Określa on stopy referencyjne, które znajdują z kolei przełożenie na wartości notowane na rynku międzybankowym. Najbardziej istotną wartością jest stopa referencyjna, która określa rentowność bonów pieniężnych o okresie zapadalności siedmiu dni. Te instrumenty rynku pieniężnego służą do sterowania poziomem płynności banków komercyjnych i kształtują ich bieżącą politykę w zakresie oprocentowania wzajemnych depozytów.

Przetarg na bony pieniężne stwarza instytucjom bankowym dysponującym nadwyżkami płynności możliwość oddania środków w krótkoterminowy depozyt, który jest oprocentowany wedle wartości ogłoszonej przez Narodowy Bank Polski. Dlatego też te instytucje bankowe, które potrzebują pieniądza ze względu na deficyt płynności muszą zaoferować stopę oprocentowania depozytów (WIBID) o wartości wyższej od referencyjnej. Analogicznie banki udzielające pożyczek wedle stopy WIBOR nie mogą naliczać oprocentowania niższego od wartości wyznaczonej przez Radę Polityki Pieniężnej. W przeciętnym razie bank korzystający z pożyczki mógłby na niej zarobić lokując uzyskany w ten sposób kapitał w bonach pieniężnych.

Z perspektywy klienta banku najistotniejsza wydaje się zależność bieżącego oprocentowania lokat w stosunku do stopy WIBID. Warto wiedzieć, że pełni ona rolę analogiczną do wartości WIBOR w przypadku kredytów. Innymi słowy wartość WIBID-u stanowi podstawę do naliczenia marży dla depozytów. Wartość tego parametru zależy od bieżącej polityki banku w zakresie płynności oraz potrzeb pożyczkowych.

Spore znaczenie odgrywa też wielkość zdeponowanej sumy. Nie od dziś wiadomo, że banki skłonne są do pewnych ustępstw wobec klientów oferujących depozyty o znacznych kwotach. Ta prawidłowość jest zwykle wyrażona dość przejrzyście w tabeli oprocentowania danego produktu depozytowego. Inna ważna zasada bankowości mówi, że oprocentowanie depozytów o większym stopniu płynności jest redukowane. Można ją uzasadnić w sposób następujący: bank nie jest zainteresowany płaceniem takiego samego wynagrodzenia (w postaci stopy procentowej) za kapitał, który nie gwarantuje identycznego stopnia płynności oraz zabezpieczenia w postaci rezerw finansowych. Odwołując się do tej reguły można łatwo wytłumaczyć dlaczego konta oszczędnościowe są oprocentowane niżej aniżeli lokaty.

Ważne przewidywania  

Konta oszczędnościowe o stałym oprocentowaniu są bez wątpienia bardziej przydatne dla osób wykazujących sporą awersję do ryzyka. Jednocześnie stanowią one dobre zabezpieczenie przed tymi decyzjami RPP, które są niekorzystne dla właścicieli depozytów (obniżenie stóp procentowych). Dlatego też klienci planujący założyć konto oszczędnościowe powinny zainteresować się opiniami analityków odnośnie kształtowania się stopy referencyjnej NBP w najbliższej przyszłości. Spore prawdopodobieństwo wdrożenia bardziej antyinflacyjnej polityki (skutkującej podwyżką stóp procentowych) sugeruje bowiem, że konto o zmiennym oprocentowaniu zapewni wyższe zyski kapitałowe.

Jak oprocentowane jest Wasze konto? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 1 =