Polecenie zapłaty a zlecenie stałe - porównanie

Konta bankowe    
ocena

Wciąż wielu klientów polskich banków myli te dwie zupełnie inne, choć podobnie brzmiące usługi. Czym różni się polecenie zapłaty od zlecenia stałego? Podstawową różnicą obu tych płatności jest sposób realizacji transakcji.

W przypadku zlecenia stałego to my decydujemy, kiedy zostanie zrealizowane oraz na jaką kwotę. W tym przypadku to klienci muszą za pośrednictwem bankowości internetowej lub poprzez wizytę w oddziale dokonać stosownych ustawień zlecenia stałego. W przypadku polecenia zapłaty obowiązki klientów kończą się w zasadzie na obowiązku wypełnienia zgody na obciążanie rachunku z tytułu polecenia zapłaty. W obu przypadkach należy pamiętać, aby w wybranym dniu miesiąca posiadać na rachunku bankowym wystarczające środki do pokrycia kwoty płatności.

Kolejną różnicą jest fakt, że w przypadku zlecenia stałego transakcję rozpoczyna nasz bank, wykonując odpowiednie zlecenie, zgodnie z przyjętą od nas dyspozycją, w przypadku polecenia zapłaty natomiast transakcja jest rozpoczynana przez bank naszego wierzyciela, który przesyła do naszego Banku dyspozycję pobrania należnej kwoty tytułem polecenia zapłaty.

Decydując się na opłacanie comiesięcznych rachunków za pomocą zlecenia stałego musimy pamiętać, że ich kwota musi być co miesiąc stała. W ten sposób możemy ustawić przykładowo comiesięczną płatność za telewizję kablową, jeśli wysokość rachunków jest co miesiąc stała. Polecenie zapłaty to transakcja na zmienne kwoty. Nasz usługodawca wystawia nam fakturę z tytułu świadczonych usług. Dostajemy ją w formie papierowej lub elektronicznej. Na jej podstawie musimy zagwarantować na rachunku kwotę do pobrania w wysokości należnej wartości do zapłaty. Na podstawie wyrażonej zgody na obciążenie naszego rachunku dostawca sług w dniu płatności faktury pobiera z naszego rachunku należną kwotę.

Obie usługi różnią się również opłatami z tytułu ich użytkowania. Banki naliczają prowizje za ustanowienie, modyfikację, usunięcie i realizację zlecenia stałego lub polecenia zapłaty. Warto zobaczyć przed wyborem odpowiedniej dla siebie usługi, która w danym banku jest tańsza. Konkurencja na tym rynku sprawiła, że większość banków rezygnuje z naliczenia opłat za realizacje płatności. Niektóre z nich jednak naliczają opłatę na przykład za ustanowienie polecenia zapłaty lub zlecenia stałego.

Czy Wasz bank nalicza opłatę za ustanowienie plecenia zapłaty lub zlecenia stałego?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =