Przelew telegraficzny - co to jest?

Konta bankowe    
ocena

Transfer telegraficzny z angielskiego Telegraphic Transfer, zwany również Transferem Telex lub TT jest sposobem dokonywania płatności w handlu zagranicznym. Ponieważ jest on formą przedpłaty, ryzyko związane z przeprowadzeniem transakcji przerzucane jest w całości na importera. Terminem Transferu Telegraficznego oznacza się również wiadomość elektroniczną wysyłaną z jednego banku do drugiego w celu dokonania przelewu środków pieniężnych. Często wiąże się z transferem CHAPS – przelewem, przy którym pośredniczy System Płatności Automatycznych Izby Rozliczeniowej. Jest on dość często mylony z innymi sposobami płatności takimi jak BASC czy AFTS.

Przelew telegraficzny - co to jest?

photoxpress.com

Przelewy krajowe międzybankowe obsługiwane są przez Krajową Izbę Rozliczeniową oraz Narodowy Bank Polski. Platformą dzięki, której środki pieniężne przekazywane są  od nadawcy do adresata jest polski odpowiednik CHAPS, czyli Elektroniczny System Rozliczeń ELIXIR. Dzięki temu narzędziu gotówka w stosunkowo szybki i bezpieczny sposób docierają do wskazanego odbiorcy. Każdego dnia roboczego w Krajowej Izbie Rozliczeń S.A. odbywają się trzy sesje rozliczeniowe. Poranna w godzinach od 9.30 do 11.00, sesja popołudniowa od 13.30 do 15.00 oraz wieczorna od 16.00 do 17.30. To od tych trzech sesji uzależnione są wszystkie inne we wszystkich komercyjnych i niekomercyjnych bankach w Polsce. Banki uczestniczące w platformie ELIXIR wyznaczają swoje sesje wychodzące, w których wysyłają zlecone przelewy oraz przychodzące, podczas których księgowane są otrzymane przelewy.

System  ElLIXIR został wprowadzony przez firmę Unisys w 1993 roku, zastąpił działający w oparciu o dokumenty papierowe system rozliczeń międzybankowych SYBIR (System Bankowych Izb Rozliczeniowych, ostatecznie zamknięty w 2004 roku). W większości przypadków ELIXIR umożliwia otrzymanie pieniędzy droga transferu jeszcze tego samego dnia. Przelew zalicza się do grupy transakcji bezgotówkowych. W chwili złożenia dyspozycji przelewu czy to drogą elektroniczną za pomocą konta internetowego, czy na poczcie, czy w placówce banku, czy telefonicznie, bank za pomocą systemu informatycznego blokuje odpowiednią kwotę przeznaczoną na wypłatę, znajdującą się na naszym koncie. Po zablokowaniu, przelew zostaje wprowadzony do systemu. Nasz bank wysyła drogą elektroniczną informacje do banku odbiorcy. Zawarte w niej są informacje o dokładnej kwocie przelewu, dacie, godzinie oraz dane wpisane na druku czy w formularzu przelewu. Wszystko odbywa się wirtualnie. Dlatego pieniądze mogą tak szybko znaleźć się na koncie odbiorcy. Fizyczne ich dostarczenie do banku, odbywa się w wyznaczonych okresach, po zebraniu odpowiedniej ilości transakcji.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
1.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 4 =