Cesja samochodu na bank

Kredyty    
ocena

Klienci negocjujący warunki kredytu samochodowego dość często napotykają na tajemnicze słowo cesja. Jest ono wymieniane w kontekście dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności banku. Wobec tego warto poświęcić odrobinę czasu, by zrozumieć, czym jest owa cesja i dlaczego banki tak nalegają na jej ustanowienie.

Cesja co to znaczy?

Instytucja cesji jest uregulowana przez artykuły 509-516 Kodeksu Cywilnego (bywa ona określana również mianem przelewu). Polega ona na zmianie osoby uprawnionej do roszczenia o wykonanie zobowiązania. Innymi słowy, strona zbywająca wierzytelność (cedent) dysponuje możliwością przeniesienia jej na osobę trzecia (cesjonariusza) bez konieczności zawiadamiania dłużnika. Warto jednak wiedzieć, że dłużnik może spełnić świadczenie na rzecz cedenta dopóki nie dowie się o zawarciu umowy przelewu (patrz artykuł 512 KC). Co ważne, cesja wierzytelności może zostać dokonana na podstawie dowolnej umowy, o ile nie sprzeciwia się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu lub właściwości zobowiązania (patrz artykuł 509 §1 oraz artykuł 510 §1 KC).

Jeżeli chodzi o praktykę kredytową, to cesję wierzytelności wykorzystuje się jako element dodatkowego zabezpieczenia interesów kredytodawcy. Obejmuje ona zwykle przelew praw przysługujących kredytobiorcy z tytułu zawarcia i opłacenia polisy Autocasco (znanej również jako AC). Dlatego w sytuacji uszkodzenia pojazdu to właśnie bank otrzyma kwotę ewentualnego świadczenia z polisy AC. W ten sposób kredytodawca rekompensuje sobie straty, które poniósł z tytułu zniszczenia przedmiotu zabezpieczenia. 

Warto jednak wiedzieć, że banki w miarę liberalnie pochodzą do kwestii zabezpieczenia ustanowionego na mocy cesji. Dlatego klient regularnie płacący zobowiązania może podjąć negocjancie z bankiem w celu odzyskania kwoty odszkodowania i naprawienia swego pojazdu. Natomiast całkowite zniszczenia samochodu albo jego kradzież powoduje, że dłużnik zostaje zwolniony z zobowiązanie. Taki scenariusz zachodzi jednak tylko w przypadku, gdy odszkodowanie pozwoli na pokrycie zadłużenia naliczonego na dzień nieszczęśliwego wypadku. Co oczywiste, ewentualna nadwyżka świadczenia zakładu ubezpieczeniowego nad kwotą zadłużenia wraca na konto kredytobiorcy.

Czy można zrezygnować?

Generalnie rzecz biorąc banki są skłonne do rezygnacji z zabezpieczenia w postaci cesji tylko wtedy, gdy wartość kredytu jest niska. Dlatego wnioskodawcy składający wniosek dotyczący niewielkiej kwoty kredytu, mogą już na wstępie starać się o zwolnienia z konieczności podpisania umowy o cesji wierzytelności. Okazuje się, że tak możliwość oznacza spore oszczędności finansowe. Klient jest nie jest bowiem zmuszony o opłacania polisy z której i tak nie może skorzystać. Jeżeli zaś  chodzi o rezygnację z cesji polisy w trakcie spłacania kredytu to warto zasięgnąć informacji u kredytobiorcy. Najprawdopodobniej będzie on skłonny zaakceptować takie rozwiązanie tylko wtedy, gdy wartość kapitału pozostałego do spłacenia jest niewielka.

Musieliście dokonać cesję wierzytelności? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 1 =