Co to jest kredyt odnawialny?

Kredyty    
ocena

Kredyt odnawialny jest przyznawany wyłącznie tym klientom, którzy posiadają rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w danym banku. Co więcej, pod uwagę brane jest kryterium stażu wnioskodawcy. Dlatego osoby posiadające wspomniany rachunek od dłuższego czasu mają większe szanse na uzyskanie odnawialnej linii kredytowej (o ile historia ich ROR-ów nie wzbudza wątpliwości). Banku może formułować obiekcje jeżeli wnioskodawca powodował w przeszłości niedopuszczalne salda debetowe i spłacał je dopiero po upływie dłuższego czasu.

Co to jest kredyt odnawialny?

pixabay.com

Warto uświadomić sobie, że instytucja bankowa stosuje w przypadku ubiegania się o taką usługę wszystkie tradycyjne procedury (credit scoring, ustanowienie zabezpieczenia, kalkulacja zdolności kredytowej). Oczywiście samo przyznanie kredytu odnawialnego nie stanowi jeszcze powodu do satysfakcji. Najbardziej istotną kwestię stanowi bowiem wysokość limitu środków, które mogą zostać wypłacone w ramach danego okresu rozliczeniowego. 

Kto skorzysta?

Atutem omawianego produktu bankowego jest z całą pewnością jego elastyczność. Wiąże się ona z faktem, że odsetki są naliczane od aktualnego salda zadłużenia. Dlatego tez istnieje możliwość taniego pozyskania większej ilości środków na krótki okres. Taki system rozliczania wymaga jednak od klienta sporej samodyscypliny. Niestety, wielu użytkowników kredytu odnawialnego wpadło w pułapkę zadłużenia. Taki syndrom uzależnienia od kredytu ma miejsce w przypadku usług pozwalających na bezproblemowy dostęp do taniego pieniądza. Dlatego to właśnie kredyt gotówkowy jest wskazywany jako jeden z najbardziej ryzykownych wariantów finansowania. Można nawet stwierdzić, że jest on bardziej zdradliwy, aniżeli karta kredytowa, ponieważ banki co do zasady nie wymagają spłat minimalnych. Dlatego też nierozsądny klient może całymi miesiącami żyć po przysłowiową kreską pomnażając swoje zadłużenie w dramatycznym tempie. Ta kredytowa sielanka nie może jednak trwać wiecznie - pod koniec okresu rozliczeniowego (zwykle jest to rok) bank upomina się o spłatę całkowitej sumy kapitału oraz odsetek.

Tym niemniej omawiany produkt bankowy stanowi doskonały sposób finansowania wydatków o dowolnym charakterze (pod warunkiem, że klient zna swoje realne możliwości finansowe). Bank nie ingeruje bowiem w cel wydatkowania środków ograniczając się jedynie do monitorowania dopuszczalnego salda zadłużenia. Warto wiedzieć, że systemy rozliczeń bankowych pozwalają na przekroczenie przez klienta określonego umową limitu. Takie działanie spotka się jednak z reakcją pożyczkodawcy, który zacznie naliczać wysokie odsetki karne z tytułu nadmiernego zadłużenia. Co istotne banki zwykle zastrzegają sobie możliwość wezwania do natychmiastowej spłaty zobowiązań w przypadku, gdy klient nie kwapi się do spłaty ponadnormatywnego zadłużenia. Taka sytuacja może zakończyć się nawet egzekucją komorniczą zważywszy na fakt, że przyznawane limity bywają wysokie (do dziesięciokrotności miesięcznego wynagrodzenia).

Kłopotliwa prowizja…

Prowizja z tytułu przyznania odnawialnej linii kredytowej na kolejny okres stanowi nieodłączny element tabeli opłat. Jest ona naliczana nawet w przypadku, gdy klient nie korzysta z dostępnego limitu kredytowego. Tak więc osoby używające sporadycznie tego sposobu finansowania powinny rozważyć rozwiązanie umowy z bankiem, by uniknąć kosztów stałych, które w większości przypadków są niebagatelne (od 1% do 2% przyznanego limitu zadłużenia).

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =