Co to jest MIG i BIK?

Kredyty    
ocena

Wiele osób błędnie określa zapis w BIK-u czarną listą, tymczasem nie jest to prawdą. BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, jest instytucją powołaną do życia w 1997 z siedzibą w Warszawie. Inicjatorem jego powstania był Związek Banków Polskich.

Co to jest MIG i BIK?

photoxpress.com

Celem istnienia Biura jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji o zobowiązaniach oraz historii kredytowej osób fizycznych i przedsiębiorców. BIK zbiera wszelkie informacje dotyczące rachunków bankowych, kredytów czy kart kredytowych, bez względu na to czy są one obsługiwane prawidłowo, bez opóźnień w spłacie czy też z problemami. Dodatkowo gromadzi dane o złożonych wnioskach, czyli tak zwanych zapytaniach. Oznacza to, że jeżeli dany klient sprawdza swoje możliwości w różnych bankach odnośnie kredytu to banki mogą o tym wiedzieć.

Może to też wpłynąć negatywnie na ocenę potencjalnego klienta przez bank. Banki mają obowiązek aktualizowania zapisów w BIK-u co najmniej raz w miesiącu, a w przypadku zapytań na bieżąco. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych na potrzeby Biura Informacji Kredytowej.

Przy zgodzie zainteresowanego BIK przechowuje informacje o zobowiązaniach tylko do momentu ich wygaśnięcia. Nie dotyczy to sytuacji, w których nastąpiły problemy w spłacie powyżej 60 dni. Nawet jeżeli klient nie wyraził zgody na przetwarzanie swoich danych, BIK ma prawo  do tego, z uwagi na nieterminowość spłat, przez cały okres trwania kredytu i 5 lat po jego spłacie. Generalnie jednak, Biuro ma służyć wymianie wszelkich informacji, nie tylko tych o złych rzeczach.

Z kolei MIG to skrót nazwy Międzybankowej Informacji Gospodarczej. Prowadzi go Związek Banków Polskich i jest miejscem w którym gromadzi się informacje o klientach indywidualnych, przedsiębiorstwach, dokumentach zastrzeżonych i transakcjach przeprowadzanych za pomocą kart. Składa się z 3 modułów.

Pierwszy, najbardziej odpowiada popularnemu określeniu „czarna lista”, bo zajmuje się rejestracją danych o klientach, których należności zostały uznane za bank za wątpliwe lub stracone, czyli opóźnienia w ich spłacie przekraczają 90 dni.

Drugi moduł dotyczy dokumentów zastrzeżonych. Ten format jest współtworzony przez banki komercyjne, spółdzielcze i Komendę Główną Policji. Zawiera dane o wszelkich dokumentach tożsamości zgubionych i skradzionych.

Dzięki zapisom w MIG można uniknąć wielu wyłudzeń. Zgłoszenia kradzieży i jednocześnie zastrzeżenia dokumentu możemy dokonać w każdej jednostce Policji, która powinna przekazać informacje do MIG-u. Robi to jednak za pośrednictwem Komendy Głównej, więc zwykle występuje kilku dniowe opóźnienie. Jednocześnie, każdy oddział banku może również zastrzec dokument w bazie, ale zwykle jest to odpłatne. 

Ostatni, trzeci moduł jest realizowany przez operatorów kart płatniczych w Polsce (banki i firmy) i rejestruje wszelkie operacje dokonywane przez klientów za pomocą kart płatniczych, zarówno debetowych jak i kredytowych. Ten moduł umożliwia rozwiązywanie problemów związanych z transakcjami przy których wystąpiły jakiekolwiek wątpliwości, na przykład co do księgowania kwoty za zakupy czy wypłaty w bankomacie.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 3 =