Czym jest kredyt hipoteczny na remont?

Kredyty    
ocena

Hipoteczny kredyt remontowy to bardzo specyficzny produkt bankowy, który jest dedykowany dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Omawiane rozwiązanie posiada niekwestionowany atut w postaci stosunkowo niskiego kosztu udostępnienia środków, który jest określany za pomocą parametru RRSO (rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania). Jest to szczególnie istotna kwestia dla tych osób, które nie mogą sobie pozwolić na sfinansowanie potrzeb remontowych za pomocą bardziej kosztownych źródeł kapitału takich jak kredyt gotówkowy oraz limit zadłużenia dla karty kredytowej o Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowego.

Czym jest kredyt hipoteczny na remont?

pixabay.com

Rozwiązanie tylko dla skrupulatnych klientów…

Bank przyznając środki przeznaczone na remont danego domu i mieszkania wymaga, aby klient (będący jednocześnie prawnym właścicielem domu) wydał je w sposób, który jest zgodny z wcześniejszymi ustaleniami. Dlatego kredyt gotówkowy charakteryzuje się bardzo ograniczoną swobodą wykorzystania kapitału. Przejawem tego stanu rzeczy jest konieczność przedstawienia kosztorysu dla przewidywanego remontu oraz harmonogramu prac. Tego typu informacje znajdują się w uzupełnianych przez klienta załącznikach do wniosków kredytowych. Prócz tego wnioskodawca określa wysokość oraz termin wypłaty poszczególnych transz kredytu. System przydzielania środków w ramach częściowych transferów zabezpiecza bank przed nieuczciwością klienta.

Podpisując umowę kredytu remontowego, warto zwrócić uwagę na klauzule, które dotyczą dwóch kwestii. Pierwsza z nich to uprawnienia kontrolne banku, które w praktyce mogą przybierać rozmaite formy. Do najczęściej spotykanych rozwiązań zalicza się inspekcję pracownika banku (lub innej osoby upoważnionej), który bada stopień zaawansowania prac remontowych oraz ich zgodność z wcześniej zadeklarowanym harmonogramem. Kredytodawcy, którzy realizują mniej restrykcyjną politykę zwykle zadowalają się sukcesywnym sprawdzaniem faktur oraz przeglądaniem dokumentacji fotograficznej.

Istotną rolę odgrywają również sankcje, jakie są przewidziane w przypadku, gdy bank postawi zarzut nieprawidłowego wykorzystania środków. Najbardziej restrykcyjny wariant zakłada wypowiedzenie przez bank umowy kredytu (patrz artykuł 43 ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku - Dz. U. 2011 nr. 126 poz. 715), co nakłada na klienta obowiązek natychmiastowej wpłaty wykorzystanej sumy do końca okresu wypowiedzenia (o ile umowa nie stanowi inaczej zwrotowi podlegają również odsetki za dany okres). Warto pamiętać, że ten wariant jest stosowany tylko w ostateczności i stanowi swoisty straszak w stosunku do klientów. Znacznie częściej dochodzi do obniżenia kwoty przyznanego kapitału. Bank może również zadać ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń jeżeli uzna, że finansowany remont nie jest prowadzony w należyty sposób.

Remont w ramach kredytu hipotecznego

Osoby, które dopiero zastanawiają się nad zakupem nieruchomości wymagającej dodatkowych nakładów finansowych powinny wiedzieć, że rodzime banki przewidują możliwość włączenia kosztów remontu w poczet kredytu hipotecznego. W takim wariancie kredytodawca może podnieść wartość nieruchomości jeżeli uwzględni przestawiony mu kosztorys, co korzystnie wpływa na wartość wskaźnika LTV i pozwala na sfinansowanie remontu za pomocą relatywnie taniego kapitału.

Zdecydowalibyście na hipoteczny kredyt remontowy, biorąc pod uwagę ew. niedogodności? A macie już doświadczenie w tej kwestii? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 3 =