Czym jest spirala kredytowa?

Kredyty    
ocena

O wpadnięcie w spiralę kredytową nie trudno, a rosnąca presja na konsumowanie i posiadanie tu i teraz bez konieczności oszczędzania, jeszcze zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia się w takiej sytuacji. O znalezieniu się w spirali kredytowej możemy mówić wtedy, gdy kredytobiorca nie jest w stanie spłacać zaciągniętych zobowiązań ze swoich stałych dochodów i musi uciekać się do brania się kolejnych pożyczek by je regulować, co oczywiście nie poprawia jego sytuacji, lecz tylko pogłębia problem.

Czym jest spirala kredytowa?

photoxpress.com

Jak dużym jest to problemem pokazuje badanie Diagnoza Społeczna 2011. Z przeprowadzonych badań wynika, że przeciętna wielkość zadłużenia gospodarstwa domowego w Polsce wynosi 15-krotność jego miesięcznego dochodu. Stosunek dochodu do obciążeń finansowych gospodarstwa domowego staje się coraz mniej korzystny w ostatnich latach. W roku 2007 przeciętne zadłużenie gospodarstwa domowego wyniosło 6-krotnośc dochodu, a w 2009 9-krotność. Dodatkowym problemem jest spora różnica pomiędzy przeciętnymi oszczędnościami wynoszącymi 4,7krotność dochodów, a przeciętnym obciążeniem który jak już pisaliśmy osiąga poziom 15krotności dochodu.

Czynnikami zwiększającymi ryzyko wpadnięcia w spiralę kredytową są:

- utrata pracy, która może zachęcać kredytobiorcę do zaciągnięcia kolejnej pożyczki w instytucji parabankowej gdzie jest ona łatwiej dostępna, ale także droższa, po to by być w stanie spłacać dotychczasowe zobowiązania;

- zamiana pracy na gorzej płatną, która może nie przynosić dochodów wystarczających na pokrycie rat;

- nadmierne oczekiwania co do swojej przyszłej sytuacji majątkowej, które mogą skłaniać do konsumowania na poczet przyszłych zarobków, a gdy te nie okażą się niższe od przewidywanych, pojawia się pokusa brania kolejnych pożyczek w nadziei na zwiększenie się wpływów w przyszłości;

- korzystanie z kilku kont z debetem lub kredytem odnawialnym i z kart kredytowych. Zaciągane w ten sposób zobowiązania mogą umykać świadomości dłużnika i wprowadzać go w złudne poczucie panowania nad sytuacją, mimo spłacania odsetek od zadłużenia na karcie kredytowej gotówką z debetu lub kredytu odnawialnego. Z czasem odsetki od tych zadłużeń mogą doprowadzić do pojawienia się poważnych problemów. Osoba która znalazła się w takiej sytuacji powinna rozważyć wzięcie jednego, niżej oprocentowanego kredytu gotówkowego na spłatę tych zobowiązań;

- brak kontroli nad codziennymi wydatkami i wpływami, może on być spowodowany wieloma źródłami dochodów domowników, wpływających w różnych terminach i o różnej wysokości każdego miesiąca. Bardzo ważnym elementem panowania nad swoim zadłużeniem, jest świadomość wysokości posiadanych dochodów i obciążeń, tak by móc zaplanować odpowiedni podział środków, bez konieczności zaciągania kolejnych długów.

Jeżeli kredytobiorca znalazł się w problematycznej z punktu widzenia finansów sytuacji, niezależnie od tego jak zła ona jest, lepiej będzie zgłosić się do banku i ustalić nowy plan spłaty (np. dłuższy okres z mniejszymi ratami), lub skonsolidować posiadane kredyty w jeden, co zapewni lepszą kontrolę nad wysokością miesięcznych obciążeń i stanem spłaty całości pożyczki. Nigdy nie będzie korzystnym unikanie wierzycieli, lub zaciąganie kolejnych kredytów na spłatę poprzednich, które już przewyższają nasze możliwości spłaty. Lepiej więc zmierzyć się z trudnościami gdy jeszcze są nie zagrażają utratą dorobku życia.

Znacie kogoś, kto wpadł w spiralę kredytową? Jak to się stało? Podzielcie się Waszą wiedzą ku przestrodze.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =