Formalności przy kredycie samochodowym

Kredyty    
ocena

Specyfika kredytu samochodowego sprawia, że jego przyszły właściciel musi poświęcić sporo czasu na formalności. Dlatego też alternatywa w postaci kredytu gotówkowego okazuje się o wiele lepsza jeżeli priorytetem wnioskodawcy jest szybkie pozyskanie gotówki. Jednak w większości przypadków kredytobiorcy zgadzają się na dłuższe procedury ponieważ oprocentowanie kredytu samochodowego zwykle jest relatywnie niskie. Ta cecha wiąże się bezpośrednio z rozbudowanym systemem zabezpieczeń, które pozwalają bankowi na redukcję ryzyka kredytowego. Niestety skutkiem ubocznym takiego mechanizmu kredytowania jest znacznie większa liczna czynności formalnych.

Dokumenty typowe …

Osoba ubiegająca się o przyznanie kredytu samochodowego musi dokonać wielu czynności, które dotyczą również innych kredytobiorców. Dlatego też procedury dotyczące składania wniosku kredytowego oraz poświadczenia tożsamości potencjalnego kredytobiorcy są standardowe. Jeżeli zaś chodzi o informacje dotyczące dochodów, to sytuacja przedstawia się nieco inaczej, aniżeli w przypadku kredytu dysponującego zabezpieczeniem w postaci hipoteki. Otóż w sytuacji, gdy wkład własny jest odpowiednio wysoki (na przykład przekracza wielkość 30%) bank może odstąpić od skrupulatnej analizy informacji o zarobkach wnioskodawcy. Wtedy jest on zobligowany o wypełnienia stosownego oświadczenia w którym sam deklaruje wysokość miesięcznego dochodu.

Trzeba pamiętać, że poświadczenie nieprawdy w takiej sytuacji pociąga nader poważne konsekwencje. Należy się tutaj odnieść do artykułu 297 Kodeksu Karnego, który przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat dla kredytodawcy przekładającego poświadczające nieprawdę pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu. Tym samym złożenie nieprawdziwego oświadczeniu o zarobkach jest traktowane z punktu widzenia rodzimego prawa tak samo jak użycie spreparowanych dokumentów.

Jeżeli wnioskodawca pragnie uzyskać kredyt samochodowy o wysokim stopniu pokrycia (LtV większe od 60%-70%) będzie on musiał udokumentować swoje dochody w tradycyjny sposób. Mowa o konieczności dostarczenia wiarygodnych dokumentów poświadczających zatrudnienie (umowa o pracę) oraz wysokość uzyskiwanych dochodów.

… oraz nietypowe

Wszystkie formy zabezpieczeń, które znajdują zastosowanie w przypadku kredytów samochodowych wymagają dokonania specyficznych czynności formalnych. Przykładowo kredytodawca finansujący nabycie używanego samochodu może wymagać okazania odpisu z Centralnego Rejestru Zastawów. Wspomniany dokument powinien wykazywać, że nabywany samochód nie funkcjonuje jako zastaw w relacji do innego wcześniejszego zobowiązania, gdyż taka sytuacja niekorzystnie wpływałaby na interesy banku w przypadku ewentualnego postępowania egzekucyjnego.

Niestety nabywcy używanych samochodów muszą się liczyć z koniecznością dostarczenia jeszcze jednego specyficznego dokumentu. Spora grupa banków wymaga bowiem okazania nie tylko dowodu rejestracyjnego podjazdu ale i  zaświadczenia z Centralnej Bazy Pojazdów Poszukiwanych, które zaświadcza, iż dane auto nie pochodzi z kradzieży.

Co myślicie na temat kredytu walutowego na samochód? Zdecydowalibyście się?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =