Historia kredytowa

Kredyty    
ocena

W Polsce pojęcie historii kredytowej najczęściej jest kojarzone z instytucją określana jako BIK. Istotnie Biuro Informacji Kredytowej to najbardziej zaufana instytucja, która zajmuje się gromadzeniem danych dotyczących wiarygodności kredytowej rodaków. Szczególny status BIK-u wiąże się z faktem, że informacje wpływające do jego bazy pochodzą z wszystkich banków oraz SKOK-ów, które prowadzą działalność na terytorium naszego kraju. Dlatego rodzimi kredytodawcy rozpatrując wniosek o udostępnienie kapitału sięgają w pierwszej kolejności właśnie do bazy danych omawianej instytucji. Jednocześnie klarowny system działania BIK-u pozwala w jasny i przejrzysty sposób unaocznić czym jest historia kredytowa i dlaczego warto o nią dbać.

Historia kredytowa

photoxpress.com

Szczegółowe informacje…

Biuro Informacji Kredytowej działa na mocy artykułu 105 ustęp 4 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Gromadzi ono dane dotyczące zarówno osób fizycznych jak i prawnych poprzez bieżące monitowanie sposobu spłacania zobowiązań przez wszystkich klientów banków oraz SKOK-ów. Co istotne pozostałe instytucje udzielające kredytów (na przykład agencje pożyczkowe) nie dysponują dostępem do omawianego systemu wymiany danych. Dlatego też ich deklaracje na temat pożyczek bez weryfikacji w BIK należy traktować z przymrużeniem oka (ponieważ tak czy inaczej nie mogłyby jej dokonać).
Informacje gromadzone w ramach systemu informatycznego Biura Informacji Kredytowej dzielą się na trzy grupy:

- dane identyfikacyjne osoby fizycznej lub prawnej;

- wykaz bieżącego zadłużenia (aktualizowany przynajmniej raz na miesiąc);

- dokładne dane dotyczące konkretnych zobowiązań (data powstania oraz rodzaj długu, przewidywany okres spłaty, waluta i terminowość regulowania płatności ratalnych).

…oraz dyskrecja

Warto wiedzieć, że dane dotyczące kredytobiorcy trafiają do systemu informatycznego BIK po zaciągnięciu pierwszego zobowiązania w banku lub parabanku (SKOK-u). Jednakże już w chwili złożenia wniosku kredytowego potencjalny kredytodawca może dokonać sprawdzenia statusu danej osoby w bazie danych BIK. Jeżeli odnajdzie on dane świadczące o terminowej spłacie długu szanse na uzyskanie kolejnego kredytu mogą wzrosnąć. Dlatego też wymóg budowania solidnej historii kredytowej jest tak ważny. 

Tym niemniej klient w każdym czasie może zażyczyć sobie, aby dane, które dotyczą terminowej spłaty jego poprzednich zobowiązań zostały usunięte z rejestru Biura Informacji Kredytowej (patrz art. 105a ust. 2 ustawy Prawo Bankowe). Wspomniany przywilej nie dotyczy jednak tych osób prywatnych i przedsiębiorstw, które popadły w zwłokę z tytułu kredytu. Innymi słowy niesolidni dłużnicy muszą przymusowo figurować w rejestrze przez pięć lat począwszy od dnia w którym bank powiadomił BIK o zagrożeniu ze strony danego dłużnika (nie ma możliwość wykreślenia wpisu po uregulowaniu stosownej płatności). Szczegółowe zapisy na ten temat znajdują się w art. 105a ust. 3 ustawy Prawo Bankowe.

Stanowi on, że na wykreślenie z bazy nie można liczyć gdy zwłoka w zakresie spełniania zobowiązań wobec banku lub SKOK-u przekroczyła 60 dni. Po upływie wspomnianego terminu dłużnik otrzymuje zawiadomienie, że jego dane zostaną przymusowo umieszczone w systemie informacyjnym BIK. Wedle przywołanego już art. 105a ust. 3  kredytodawca musi jednak odczekać kolejne 30 dni, aby przesłać monit do Biura Informacji Kredytowej.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 2 =