Jak obliczyć odsetki od lokaty bankowej?

Kredyty    
ocena

Zakładając lokaty bankowe, dobrze znać zasady obliczania odsetek na ich rachunkach. Możemy wówczas sprawdzić, czy bank nalicza nam prawidłowo odsetki oraz sami obliczyć kwotę jaką otrzymamy, lokując nasze środki na lokatach terminowych. Poniżej przedstawiamy, jak naliczane są odsetki od bankowych depozytów.

Jak obliczyć odsetki od lokaty bankowej?

photoxpress.com

Przebierając w ofertach bankowych lokat znajdziemy zarówno lokaty o stałym jak i zmiennym oprocentowaniu. W przypadku wyboru lokaty o zmiennym oprocentowaniu nie jesteśmy w stanie precyzyjnie obliczyć kwoty wypłaconych w terminie zapadalności przez bank odsetek. Kwota odsetek może w tym wypadku bowiem się zmieniać wraz z oprocentowaniem depozytu.

W przypadku lokat o stałym oprocentowaniu nie istnieje żaden problem związany z precyzją obliczenia. Musi znać wyłącznie oprocentowanie lokaty, okres jej trwania oraz kwotę, którą zamierzamy ulokować.  Należy wziąć również pod uwagę fakt, że niektóre lokaty kapitalizowane są częściej niż okres ich trwania. Wówczas sposób ich obliczania jest nieco inny.

W przypadku lokat bez kapitalizacji w trakcie ich trwania zastosowanie ma następujący wzór:

X = K*r/365*i

Objaśnienia:

X – wartość odsetek po okresie trwania lokaty

K – kwot lokaty

r – oprocentowanie lokaty

i – ilość dni trwania lokaty

Jeżeli lokata zakładana jest na 12 miesięcy wówczas wzór można uprościć do postaci:

X = K *r

Przykładowo dla lokaty 3-miesięcznej oprocentowanej na 5,50% dla kwoty 2400 PLN wartość odsetek na koniec trwania lokaty wyniesie:
X = 2400*0,055/365*91

Po wyliczeniach:

X = 32,91 PLN

Aby precyzyjnie wyliczyć wartość odsetki należy również znać ilość dni występujących w ciągu tych 3 miesięcy. Może okazać się bowiem, że będzie ich na przykład 90,91 lub 92 dni. Wówczas kwota lokaty będzie odpowiednio wyższa bądź niższa.
Aby obliczyć bezpośrednio jaką kwotę uzyskamy na koniec trwania lokaty z wpłaconej sumy pieniędzy należy użyć wzoru:

X = K+K*r/365*i

Lub jeśli lokata założona jest na rok, bez kapitalizacji w trakcie jej trwania wówczas wzór przyjmie postać:

X = K(1+r)

W przypadku lokat z kapitalizacją codzienną następuje codziennie naliczenie odsetek za dany dzień wg wzoru:

X = K*r/365

a następnie kwota odsetek dopisywana jest do wartości lokaty. Każdego kolejnego dnia odsetki liczone są od wyższej kwoty aż do zakończenia trwania lokaty.

Potraficie obliczać odestki samodzielnie czy korzystacie z kalkulatorów online?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 1 =