Jak obliczyć oprocentowanie kredytu?

Kredyty    
ocena

Sposób wyznaczania oprocentowania kredytów leży w gestii banków, ponieważ rodzime Prawo Bankowe nie narzuca im żadnej konkretnej metody (patrz art. 76 ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997). Można jednak wyróżnić pewne uniwersalne zasady, która są respektowane przez te instytucje. Warto również wiedzieć, że instytucje bankowe są zobowiązane do publicznego ogłaszania stosowanych stawek oprocentowania w miejscu wykonywania działalności (patrz art. 111 ust. 1 pkt. 1).

Jak obliczyć oprocentowanie kredytu?

sxc.hu

WIBOR, LIBOR  -  co to znaczy?

Klienci regularnie przeglądający oferty banków napotykają zwykle na stwierdzenie mówiące, że oprocentowanie kredytu stanowi sumę stawki WIBOR lub LIBOR oraz marży bankowej. Wobec tego warto objaśnić co oznaczają owe tajemnicze skróty. Otóż pod wspomnianymi pojęciami kryją się stopy procentowe notowane aktualnie na rynku międzybankowym. Odzwierciedlają one korzyści jakie banki działające na polskim (WIBOR - Warsaw Interbank Offered Rate) oraz londyńskim (LIBOR - London Interbank Offered Rate) rynku wewnętrznych depozytów pragną uzyskać za udzielenie pożyczki na dany okres czasu (oddanie środków w depozyt). Jeżeli chodzi o rodzimy rynek depozytów międzybankowych, to dokonywane są one wyłącznie w złotych, natomiast w przypadku rynku londyńskiego bieżąca wycena dotyczy całego koszyka poszczególnych walut (dolar amerykański, euro, funt brytyjski, frank szwajcarski, jen).

Odpowiednikami omawianych stóp są wartości WIBID oraz LIBID, które odzwierciedlają koszty, jakie wiążą się z przyjęciem środków w depozyt na rynku międzybankowym. Dodatnia różnica pomiędzy indeksem WIBOR i WIBID (oraz analogicznie LIBOR i LIBID) stwarza dla banków bodziec do udzielania pożyczek konkurentom i sprzyja zachowaniu krótkoterminowej płynności wszystkich podmiotów, które funkcjonują na tym specyficznym i bardzo dynamicznym rynku.    

W odniesieniu do działalności kredytowej, banki stosują omówione powyżej stopy jako wartości referencyjne (wzorcowe). Co oczywiste indeksem referencyjnym dla kredytów złotówkowych jest WIBOR, a dla walutowych wartość LIBOR (na przykład dla franka szwajcarskiego). Stosowanie takiej metody umożliwia pożyczkodawcy dostosowywanie bieżącego oprocentowania do zmian panujących na rynku międzybankowym. Dlatego też banki stosunkowo niechętnie udzielają kredytów o stałym oprocentowaniu ilekroć spodziewają się nagłych i częstych zmian wartości referencyjnych. Warto wiedzieć, że dla potrzeb kalkulacji oprocentowania kredytów przyjmują one zwykle wartości bazowe dla międzybankowych pożyczek o terminie 3 lub 6 miesięcy (które są oznaczane jako WIBOR/LIBOR 3M/6M).

Kluczowa marża …

Aby zrozumieć istotę marży, trzeba sobie uświadomić, że działalność pożyczkowa i lokacyjna na rynku bankowym stanowi jedynie sposób utrzymania płynności krótkookresowej. Dlatego banki dla celów zarobkowych muszą ustanowić swoisty narzut na oprocentowanie kredytów oferowanych osobom prywatnym oraz instytucjom. Pozwala on: skompensować ryzyko kredytowe, pokryć koszty depozytów oraz wydatki związanych z działalnością operacyjną i zapewnić satysfakcjonującą dywidendę dla akcjonariuszy. Właśnie taką rolę pełni marża kredytowa. Banki podają jej przedział dla poszczególnych produktów kredytowych (np. 2% do 4 %), lecz ostateczna wysokość tego parametru zależy od wyników dokładnej analizy wniosku kredytowego pod kątem wypłacalności wnioskodawcy oraz wielkości udostępnionego kapitału.

Jak oprocentowany jest Wasz kredyt? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 5 =