Jak uniknąć kradzieży środków z karty kredytowej?

Kredyty    
ocena

Karta kredytowa, podobnie jak inne przedmioty noszone w portfelu, może łatwo znaleźć się w niepowołanych rękach. Potencjalne zagrożenia dotyczą również systemów elektronicznej obsługi transakcji. Nie powinno to jednak zniechęcać do korzystania z plastikowego pieniądza, albowiem przestrzeganie kilku prostych zasad znacząco zmniejsza ryzyko utraty środków.

Jak uniknąć kradzieży środków z karty kredytowej?

pixabay.com

Mnogość zagrożeń

Niestety przemyślność złodziei idzie w parze z kolejnymi systemami zabezpieczeń. W dalszym ciągu wykorzystywane są też stosunkowo proste metody, takie jak pozyskanie karty przez osobę nieuprawnioną. Sytuacja ta ma miejsce ilekroć oszust posługując się cudzymi danymi osobowymi oraz odpowiednio spreparowanymi dokumentami (m.in. dowodem osobistym)  składa wniosek o kartę lub jej duplikat. Po wydaniu gotowego urządzenia (zwanego potocznie plastikiem) fałszywy klient szybko dokonuje wypłaty środków z bankomatu. Ofiara oszustwa dowiaduje się o przykrym fakcie dopiero wtedy, gdy bank zaczyna się domagać spłaty zaciągniętego zobowiązania. Niestety, pojmanie sprawcy jest często utrudnione z uwagi na niską jakość ujęć pochodzących z monitoringu bankowego. 

Kradzież istniejącej karty to kolejny znacznie częstszy i mniej złożony sposób wyłudzenia gotówki. Właściciele częstokroć ułatwiają zadanie rabusiom umieszczając w portfelu wskazówki lub zapiski dotyczące własnego numeru PIN-u. Warto pamiętać, że kradzież karty może się również dokonać w sposób wirtualny. Mianowicie, dość powszechny jest proceder umieszczania w niektórych urządzeniach  (bankomaty, wpłatomaty oraz terminale płatnicze) aparatury służącej do kopiowania kart (czyli tak zwanego skimmingu). Najczęściej posiadają one małe rozmiary i są dobrze zakamuflowane. Od niedawna coraz częściej notuje się przypadki kradzieży danych za pomocą malutkich czytników ukrytych w kieszeniach nieuczciwych pracowników sklepów i restauracji.

Żywiołowy rozwój płatności realizowanych za pomocą Internetu sprawił, że zwiększył się odsetek wyłudzeń, które są realizowane bez kontaktu z plastikiem karty. Wiążą się one z koniecznością pozyskania wszystkich informacji wykorzystywanych w trakcie płatności on-line (numer, personalia posiadacza, termin ważności, data wydania, numer CVV2/CVC2). Ze względu na trudność sforsowania solidnych zabezpieczeń bankowych, internetowi rabusie coraz częściej zwracają swoją uwagę na klienta (zjawisko phisingu). Dlatego też powinien on wykazywać daleko idącą ostrożność jeżeli chodzi o podawanie poufnych danych za sprawą witryn oraz formularzy internetowych.

Przezorny nie traci …

Po lekturze tych wszystkich niepokojących stwierdzeń nieodparcie nasuwa się pytanie o środki zapobiegawcze. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że kod PIN nie powinien być ujawniany. Modyfikowanie go poprzez wprowadzenie kombinacji, które są oczywiste bądź wiążą się bezpośrednio z naszymi danymi osobistymi również nie jest dobrym pomysłem. Jeżeli zaś chodzi o bankomaty, to warto korzystać z urządzeń znajdujących się w miejscach objętych bieżącym monitoringiem z uwagi na mniejsze ryzyko instalacji urządzeń służących do skimmingu. Osoby korzystające z internetowych form płatności powinny na bieżąco śledzić ostrzeżenia publikowane przez banki i żądać od nich uprzedniego potwierdzenia żądań dotyczących podania poufnych danych. Zalecana jest również częsta aktualizacja wykorzystywanych przeglądarek internetowych oraz  klientów poczty e-mail.

Zdarzyła Wam się kiedyś jakaś niebezpieczna sytuacja związana z kartą kredytową? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 4 =