Jak wybrać kredyt samochodowy?

Kredyty    
ocena

Klienci z całą pewnością nie mogą narzekać na ubóstwo oferty kredytów samochodowych. Co więcej, mogą oni korzystać zarówno z usług konwencjonalnych banków oferujących szeroki wachlarzu usług, jak i wyspecjalizowanych instytucji kredytowych, które są powiązane z koncernami samochodowymi. Warto odnotować, że kredytodawcy należący do tej pierwszej grupy od pewnego czasu zmienili swój sceptyczny stosunek do finansowania samochodów używanych, co zostało wymuszone poprzez trendy rynkowe (wzrost zainteresowania pojazdami pochodzącymi z drugiej ręki).

Jak wybrać kredyt samochodowy?

pixabay.com

Odsetki nominalne a realne

Wszechobecne reklamy kredytów samochodowych bardzo często eksponują atrakcyjne stawki oprocentowania, które bywają obliczone zgodnie z marketingową regułą odd pricing (na przykład od 8,99%). Klienci powinni jednak odnosić się do takich ofert z należyta rezerwą, albowiem praktyka wskazuje, iż nie mają one wiele wspólnego z rzeczywistym kosztem kredytu. Jakie są zatem przyczyny tych rozbieżności? Po pierwsze stawki, które znajdują się w folderach reklamowych bywają obliczone przy założeniu, że przewidywana marża kształtuje się na najniższym możliwym poziomie (zatem nieprzypadkowo znajduje się tam słowo „od”).

Oznacza to, że w realnym wariancie należy się spodziewać wyższego oprocentowania nawet gdy nie uwzględniamy dodatkowych kosztów. Po drugie, kredytodawcy nie zwykli wliczać do standardowego oprocentowania dodatkowych obciążeń, które są związane na przykład z prowizją oraz cesja polisy Autocasco.

Pożyteczne RRSO

Jeżeli chodzi o ocenę realnych kosztów kredytu, to można stwierdzić, że niezmiernie użyteczny okazuje się miernik w postaci rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO). Warto wiedzieć, iż jest to wskaźnik, który został dokładnie zdefiniowany na mocy ustawy o kredycie konsumenckim (patrz załącznik do ustawy z dnia 20 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim). Swoista standaryzacja tego indeksu sprzyja zobiektywizowaniu pomiarów i pozwala na bezpośrednie porównywanie ofert rozmaitych banków. Sam wzór oraz metodologia wyliczania RRSO są dość skomplikowanymi  aspektami, które wymagają pewnej biegłości w zakresie obliczeń finansowych. Statystyczny kredytobiorca nie musi jednak polegać w szacunkach banków, albowiem w Internecie nie brakuje kalkulatorów finansowych które przeprowadzą żmudnie obliczenia po podaniu stosownych danych wejściowych.

Warto wiedzieć, że miernik RRSO uwzględnia takie zmienne jak:

- opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego i opłata przygotowawczą z tytułu przygotowania i zawarcia umowy kredytu;

- opłata związana z zabezpieczeniem kredytu (w tym koszty ustanowienia zastawu rejestrowego, ubezpieczenia kwoty kredytu oraz ubezpieczenia samochodu związanego z cesją wierzytelności);

- koszty prowadzenia rachunku, opłata z tytułu udzielenia pełnomocnictwa oraz prowizje od dokonanych przelewów.

Niezmiernie istotny jest fakt, że banki zostały zobligowane do publikowanie obliczonych wartości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania ofertach i reklamach dotyczących kredytów samochodowych (patrz artykuł 16 ustawy o kredycie konsumenckim). Wspomniana informacja powinna się również znaleźć w umowie przedstawionej kredytobiorcy (patrz artykuł 4 ustęp 2 punkt 6 tejże ustawy).

Myślicie o kredycie samochodowym? Jakimi kryteriami będziecie kierować się przy jego wyborze?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 1 =