Jakie są odsetki za kartę kredytową?

Kredyty    
ocena

Środek płatniczy w postaci karty kredytowej pozwala na czasowe dysponowanie środkami należącymi do banku. Co oczywiste, kredytodawca pobiera w takiej sytuacji stosowne wynagrodzenie. Wiąże się ono przede wszystkim z odsetkami, które są naliczane proporcjonalnie do wartości zaangażowanego kapitału. Ta znana od wieków zasada znajduje zastosowanie w przypadku wszystkich zobowiązań kredytowych. Warto jednak wiedzieć, że oprocentowanie kredytu zaciągniętego przy pomocy karty jest naliczane dość specyficzny sposób.

Jakie są odsetki za kartę kredytową?

photoxpress.com

„Okres ulgowy”

Termin grace period nie powinien wydawać się obcy dla posiadaczy kart kredytowych. W wolnym tłumaczeniu oznacza on okres ulgowy. Rodzime banki zwykły natomiast używać określenia okres bezodsetkowy. Za tymi różnorakimi nazwami kryje się dość prosta metoda pozwalająca bankom na dyscyplinowanie posiadaczy kart kredytowych. Mianowicie kredytobiorcy mogą w określonym terminie uregulować dług zaciągnięty za pomocą karty kredytowej bez konieczności dopłacania odsetek. Trzeba jednak pamiętać, że czas trwania preferencji kredytowej jest stosunkowo krótki. W zależności od rodzaju pakietu oraz polityki banku wynosi on od 45 do 57 dni (począwszy od daty rozpoczęcia okresu rozliczeniowego).

Wzrastająca popularność kart kredytowych sprawia, że banki różnicują ofertę kart również pod względem długości darmowego kredytu. Rzecz jasna posiadacze bardziej ekskluzywnych kart mogą liczyć na dłuższy grace period. Jest to rezultat kalkulacji ekonomicznej kredytodawców, którzy uzależniają uprawnienia swoich klientów od wysokości pobieranych opłat stałych. Możliwość skorzystania z bezpłatnego kredytu wydaje się nader kusząca, co przyczynia się do powiększenia grona użytkowników tak zwanych kredytówek. Niestety nie wszyscy z nich zdają sobie sprawę z faktu, że oszczędność z tytułu nieoprocentowanej pożyczki może się łatwo przerodzić w  pokaźną stratę.      

Terminowość popłaca …

Polityka stosowana przez banki sprawia, że korzyści z posiadania kart kredytowych odnoszą tylko klienci regulujący całą płatność w okresie bezodsetkowym. Reguły funkcjonowania tego środka płatniczego są bowiem restrykcyjne. Ujemne saldo rozliczeń z bankiem powoduje naliczenie wysokich odsetek po okresie grace period. Ich wysokość jest niezależna od skali zaległości, tak więc uregulowanie połowy zobowiązania nie przyczyni się do redukcji dodatkowych kosztów.

Co więcej, banki naliczają wspomniane oprocentowanie począwszy od dnia zaciągnięcia zobowiązania. Wszystko to sprawia, że rozkład kosztów kredytowania w zależności od czasu jest skrajnie nierównomierny. Ta specyficzna cecha odróżnia omawiany produkt bankowy od konwencjonalnych form kredytu. Możliwość dokonania spłaty minimalnej stanowi kolejny wyróżnik kart kredytowych. Pozwala ona na długoterminowe rozliczenie zadłużenia oraz utrzymanie funkcjonalności karty. Innymi słowy dłużnik dysponuje możliwością spłacania niewielkiej cześć zadłużenia, podczas gdy pozostała cześć zobowiązania podlega dalszemu oprocentowaniu.

Z całą pewnością jest metoda przydatna w sytuacjach przejściowej utraty płynności finansowej. Należy jednak uzmysłowić sobie, że jej stosowanie w dłuższym przedziale czasu przyczynia się po powstania dodatkowych kosztów obsługi zadłużenia.

Często zdarza Wam się przekraczać okres ulgowy?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 4 =