Jakie są rodzaje kart kredytowych?

Kredyty    
ocena

Postępująca popularyzacja kart kredytowych sprawia, że ten środek płatniczy nie jest już postrzegany jako przywilej zamożnych. Niemniej jednak sam fakt posiadania takiego urządzenia w portfelu w dalszym ciągu świadczy o względnie ustabilizowanym statusie majątkowym i stałych dochodach.

Zarobki jako kryterium

Jeżeli chodzi o rynek tego typu produktów bankowych, to można zaobserwować dwa główne trendy. Po pierwsze, banki stopniowo redukują wymagania stawiane potencjalnym posiadaczom kart kredytowych. Po drugie, następuje żywiołowe różnicowanie ich oferty. Tym samym mamy do czynienia z sytuacją, która była zupełnie niemożliwa jeszcze kilkanaście lat wcześniej. Mianowicie w przypadku bazowej (płaskiej) karty kredytowej, niektóre banki akceptują  wnioski klientów o zarobkach nieznacznie przekraczających minimum ustawowe.

Zdrowy rozsądek podpowiada jednak, że funkcjonalność takiego środka płatniczego musi być niższa w stosunku do bardziej prestiżowych odpowiedników (kart wypukłych zwanych też embossowanymi). Istotnie, instytucje kredytowe rekompensują sobie zwiększone ryzyko kredytowe wiążące się z niższym statusem majątkowym klienta poprzez wprowadzenie dodatkowych ograniczeń. Najbardziej dotkliwa restrykcja wiąże się z koniecznością uiszczania opłat w punktach posiadających tak zwane terminale POS. Za sprawą tego urządzenia banki mogą na bieżąco monitorować poziom wydatków danego klienta, albowiem transakcje dokonywane za pomocą kart płaskich podlegają obowiązkowej autoryzacji. 

Awaria … i co dalej?

O wyższości bardziej prestiżowych kart wypukłych można się przekonać ilekroć dochodzi do awarii terminala POS lub przerwy w dostawie energii elektrycznej. Niestety posiadacze konwencjonalnych kart płaskich zostają w takim przypadku pozbawieni możliwości bezgotówkowego uregulowania zobowiązań. Sytuacja osób dysponujących kartą embossowaną jest o wiele bardziej korzystna ponieważ mogą one uregulować płatność za pomocą tak zwanego imprintera.

Urządzenie to jeszcze kilka lat temu stanowiło element standardowego wyposażenia dużych placówek handlowych. Obecnie zaś jest wykorzystywane wyłącznie w sytuacjach awaryjnych, a wiec takich jak te wymienione wcześniej. Specyfika transakcji realizowanych za pomocą imprintera (zwanego również powielaczem ręcznym) polega na tym, że są one przeprowadzane w trybie off-line. Z perspektywy klienta możliwość bezproblemowego uiszczania płatności bezgotówkowych w sytuacjach awaryjnych jawi się jako niezaprzeczalny atut. Punkt widzenia banku jest diametralnie różny, gdyż konieczność obsługi telefonicznej autoryzacji transakcji realizowanej w imprinterze generuje dodatkowe koszty. Co więcej, brak wymogu autoryzowania wypłat w przypadku zapłaty kartą wypukłą w terminalu POS przyczynia się do zwiększenia ryzyka jej nieuprawnionego użycia. 

Trudno się zatem dziwić, że banki stosunkowo niechętnie przyznają karty embossowane. Innymi słowy dodatkowe wymagania, którym muszą sprostać osoby ubiegające się o takie karty stanowią dla instytucji kredytowej swoistą rekompensatę za wszystkie wymienione wyżej niedogodności oraz relatywnie wyższy stopień ryzyka kredytowego. Nie sposób pominąć kwestii specjalnych edycji kart wypukłych (m.in. platynowe), które stanowią dla banku narzędzie budowania prestiżu i sposób na pozyskanie najbardziej zamożnych klientów za sprawą dodatkowych usług (np. bezpłatne ubezpieczenia zdrowotne).

Posiadacie kartę embossowaną? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 5 =