Karta kredytowa a zdolność kredytowa

Kredyty    
ocena

Zależność pomiędzy ilością kart kredytowych, a szacunkami zdolności kredytowej to często poruszana przez internautów kwestia. Generalnie można stwierdzić, że posiadanie wspomnianego środka płatniczego banki traktują jako czynnik redukujący prawdopodobieństwo spłaty innych zobowiązań. Dokładna analiza polityki kredytodawców świadczy jednak o tym, że wykazują one zróżnicowane podejście wobec użytkowników kart kredytowych, którzy występują o kredyt gotówkowy.

Trzeba jednak pamiętać, że instytucje bankowe nie udostępniają dokładnych wytycznych, które mają zastosowanie w przypadku punktowej oceny wniosków kredytowych (credit scoring).

Liczy się limit …

Powyższe sformułowanie jest aktualne i obowiązuje we wszystkich przypadkach. Niestety, sam sposób uwzględniania limitu karty w szacunkach zdolności kredytowej bywa różny. Mianowicie, niektórzy kredytodawcy biorą pod uwagę jedynie aktualny stan zobowiązań wobec banku udostępniającego limit kredytowy. Ie osoby starające się o kredyt, co rekompensuje wpływ podwyższonych limitów zadłużenia.nni kredytodawcy traktują wspomniane zagadnienie w sposób bardziej restrykcyjny. Przejawia się to uwzględnianiem w obliczeniach całego dostępnego limitu zadłużenia niezależnie od aktualnego stopnia jego wykorzystania. Takie podejście przyczynia się do pogorszenia sytuacji najlepiej sytuowanych wnioskodawców, którzy dysponują największymi możliwościami zadłużania się.

Pewną osobliwość stanowi polityka stosowana przez nieliczną grupę banków, które nie uwzględniają zadłużenia posiadacza karty kredytowej pod warunkiem, że zostanie ono spłacone do końca okresu rozliczeniowego. Takie rozwiązanie jest korzystne dla osób posiadających niewielkie zobowiązania wobec instytucji wydającej kartę lub zdolnych dokonać szybkiej spłaty.

Jak poprawić swoją ocenę?

Recepta na podwyższenie swojej zdolności kredytowej jest zdeterminowana polityką banku w którym zamierzamy zaciągnąć kredyt. W przypadku kredytodawcy nie biorącego pod uwagę aktualnego zadłużenia konieczna jest decyzja o likwidacji karty. Klienci pozostałych banków nie muszą dokonywać aż tak drastycznych działań w celu podwyższenia dostępnej puli kredytu. Wystarczy uregulować część zobowiązania przed wniesieniem wniosku o przyznanie kredytu. Takie posunięcie będzie miało dwojaki wpływ. Po pierwsze, podniesie ono zdolność kredytową, co pozwoli na uzyskanie większego kapitału. Po drugie, osoba o lepszym credit score może starać się o wyznaczenie niższej marży. Pozytywna decyzja banku w takiej sytuacji przekłada się na wysokość płaconych odsetek.

Bankowy paradoks …

Szeroki asortyment usług świadczonych stwarza możliwość sprzedawania ich w postaci pakietów promocyjnych. Okazuje się, że ta strategia marketingowa nosząca miano cross sellingu może być wykorzystywana przez osoby ubiegające się kredyt gotówkowy. Mianowicie niektóre banki skłonne są do podniesienia maksymalnej zdolności kredytowej  w przypadku, gdy klient zgodzi się na zakup innych usług znajdujących się w ich ofercie. Omawiana zależność dotyczy też karty kredytowej, co sprawia paradoksalne wrażenie. Wspomnianą strategie banków można tłumaczyć tym, że zgadzają się one na większe ryzyko kredytowe pod warunkiem, że potencjalnie przychody również wzrosną (odsetki oraz opłaty stałe od kredytu gotówkowego i karty kredytowej).

A jaka jest Wasza zdolność kredytowa? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 2 =