Kiedy bank może odmówić przyznania kredytu konsolidacyjnego?

Kredyty    
ocena

Okazuje się, że rosnące zainteresowanie kredytami konsolidacyjnymi nie idzie w parze z polityką banków, które zaczynają coraz uważniej analizować dokumenty składane przez wnioskodawców. Przyczyn tego stanu rzeczy można upatrywać w zaostrzeniu kryteriów stosowanych podczas procedury scoringowej. W praktyce trudno dokładnie orzec jakimi przesłankami kierował się bank podczas oceny danego wniosku, albowiem nie jest on zobowiązany do udzielenia informacji o powodach swej decyzji.

Kiedy bank może odmówić przyznania kredytu konsolidacyjnego?

photoxpress.com

Duże ryzyko …

Podwyższony poziom ryzyka kredytowego stanowi nieodłączny element omawianych produktów bankowych. Należy pamiętać, że są one adresowane głównie do klientów zainteresowanych obniżeniem raty skonsolidowanej ze względu na kłopoty z bieżącą obsługą dotychczasowych zobowiązań. Innymi słowy są to osoby znajdujące się w nienajlepszej kondycji finansowej. Dlatego też prawdopodobieństwo niewypłacalności w tej grupie przekracza poziom notowany dla typowego klienta banku. Dodatkowa okoliczność wzmagająca ryzyko to długookresowy charakter kredytu konsolidacyjnego. Wszystkie te czynniki tłumaczą dlaczego osoby pragnące zaciągnąć taki kredyt są traktowane przez banki jako najbardziej ryzykowna grupa wnioskodawców.

 … i słaby scoring

Procedura scoringu kredytowego pozwala w pewnym stopniu wyodrębnić cechy każdego potencjalnego kredytobiorcy. Jej wynik decyduje o dopuszczeniu wniosku do dalszych etapów postępowania weryfikacyjnego. Warto wiedzieć, że banki różnicują tak zwany punkt odcięcia czyli minimalny wynik uprawniający do kwalifikacji wniosku w zależności od rodzaju docelowego kredytu. Dokładna struktura kryteriów scoringowych banki otaczają ścisłą tajemnicą. Można jednak wskazać dwie cechy kredytobiorcy, które wydatnie obniżają prawdopodobieństwo uzyskania upragnionego kredytu.

Pierwszy powód to zła historia kredytowa, którą banki pozyskują przede wszystkim z własnych danych archiwalnych oraz raportów generowanych przez Biuro Informacji Kredytowej. Do BIK-u trafiają dane dotyczące nieterminowej spłaty zobowiązań kredytowych, które udostępniane przez kredytodawców na zasadzie wzajemności. Warto wiedzieć, że nieznaczne opóźnienia w płatnościach zwykle nie skłaniają banków do raportowania. W polskich realiach dopuszczalne są opóźnienia mieszące się w przedziale czasowym od 30 do 90 dni (w zależności od polityki danego banku).

Spore znaczenie ma też kwota zaległości. Warto wiedzieć, że instytucje kredytowe niekiedy czerpią informacje na temat klienta również z innych źródeł takich jak system Międzybankowej Informacji Gospodarczej czy Bankowy Rejestr Niesolidnych Klientów. Niezależnie od źródła uzyskania niepokojącej informacji na temat wnioskodawcy skutkiem może być odmowa udzielenia kredytu o danej wysokości. Co ciekawe, duża liczba zapytań na temat danego klienta, które wpływają do  BIK-u jest traktowana przez banki jako niepokojący symptom. Warto o tym pamiętać ilekroć mamy zamiar złożyć więcej niż jeden wniosek kredytowy.

Kolejnym powodem odmowy może być duża liczba otwartych limitów zadłużenia dla kart kredytowych oraz rachunków oszczędnościowych. Warto bowiem wiedzieć, że niektóre banki biorą pod uwagę ten czynnik nawet w przypadku, gdy wspomniane źródła kredytowania nie są wykorzystywane. Dlatego warto w miarę możliwości je zlikwidować przed złożeniem wniosku kredytowego.

Zdarzyła Wam się odmowa? Z jakiego powodu? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 4 =