Kredyt hipoteczny a staż pracy

Kredyty    
ocena

Kredyty hipoteczne zwykle opiewają na bardzo duże sumy, a ich spłata jest rozłożona na wiele lat. Wszystko to sprawia, że osoby ubiegające się o sfinansowanie zakupu nieruchomości są poddawane bardzo szczegółowej weryfikacji w ramach scoringu kredytowego. Jednym z najistotniejszych kryteriów, które są rozpatrywane w trakcie procedury scoringowej jest charakter status zawodowy wnioskodawcy. Okazuje się, że banki są zainteresowane różnorodnymi informacjami, które dotyczą zatrudnienia potencjalnego kredytobiorcy. Warto wspomnieć, że staż pracy na danym stanowisku jest postrzegany jako bardzo istotne kryterium, podobnie jak charakter zatrudnienia. Dlatego też osoby, które dopiero zaczynają swoją karierę zawodową najprawdopodobniej zostaną potraktowane podejrzliwie, z uwagi na podwyższone ryzyko zwolnienia oraz niepewną ścieżkę kariery zawodowej. Klienci zmieniający miejsce zatrudnienia są traktowani w sposób mniej rygorystyczny, lecz i tym przypadku konieczne jest spełnienie szeregu wymogów.

Kredyt hipoteczny a staż pracy

photoxpress.com

„Etatowcy” najlepiej traktowani…

Osoby zatrudnione w ramach konwencjonalnej umowy o pracę cieszą się największym zaufaniem kredytodawców. Uprzywilejowany status klientów pracujących na etacie wiąże się z faktem, że jest to najbardziej stabilna forma zatrudnienia. Warto pamiętać, że rodzime banki stosują bardzo różnorodne kryteria jeżeli chodzi o ocenę wnioskodawcy w kontekście posiadanej umowy o pracę. Jak wiadomo, może ona zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony.

Jak nietrudno się domyślić ten drugi wariant jest znacznie lepiej postrzegany przez potencjalnego kredytodawcę, ponieważ gwarantuje ciągłość dochodu oraz zatrudnienia. 

W przypadku najbardziej liberalnych instytucji bankowych okres miesięcznego zatrudnienia na danym stanowisku jest traktowany jako niezbędne minimum w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony. Trzeba jednak pamiętać, że istnieją również kredytodawcy, którzy wymagają trzymiesięcznego stażu pracy w danym przedsiębiorstwie. Co istotne, całkowity staż pracy często jest traktowany jako kryterium uzupełniające co sprawia, ze trudno wyodrębnić dominującą strategie banków jeżeli chodzi o charakter ustalanych wymagań. Można jednak przyjąć, że osoba legitymująca się rocznym stażem pracy oraz minimum sześciomiesięcznym okresem zatrudnienia u obecnego pracodawcy powinna spełnić wymagania krajowych banków (mowa o umowie zawartej na czas nieokreślony). 

Klienci zatrudnieni na czas określony nie mogą liczyć na takie przywileje. W ich przypadku stosuje się zwykle wyższe limity całkowitego stażu pracy, bądź ogranicza okres kredytowania do końca obowiązywania danej umowy. Niekiedy atutem może się okazać pisemne zaświadczenie pracodawcy, w którym deklaruje on chęć zatrudnienia danego klienta na czas określony po wygaśnięciu obwiązującej umowy (na tych samych lub lepszych warunkach).

Kredyt dla freelancera?

Osoby pracujące w systemie stałych zleceń (freelancerzy) stanowią coraz bardziej liczna grupę zawodową. Wbrew obiegowej opinii taka forma zatrudnienia nie wyklucza możliwości ubiegania się o kredyt hipoteczny. Trzeba jednak pamiętać, że banki dużą uwagę zwracają nie tylko na okres ciągłego zatrudnienia (w większości przypadków minimum to 6 lub 12 miesięcy). Istotne są również takie kwestie jak stała wysokość uzyskiwanego dochodu oraz powtarzalność zleceń uzyskiwanych od stałych usługobiorców.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 1 =