Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki

Kredyty    
ocena

Osoby występujące o kredyt konsolidacyjny zwykle są zainteresowane tymi produktami bankowymi, które nie wymagają ustanowienia hipoteki. Takie preferencje najczęściej wiążą się z faktem, że zgłoszenie zabezpieczenia hipotecznego wydłuża proces weryfikacji wniosku kredytowego. Bank musi bowiem zweryfikować wartość nieruchomości zadeklarowanych przez wnioskodawcę w ramach zabezpieczenia.

Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki

photoxpress.com

Co istotne, niektórzy klienci nie mogą w ogóle zgłosić posiadanych nieruchomości, ponieważ zostały one obciążone hipoteka na mocy poprzednio zawartych umów kredytowych. Trudno również bagatelizować czynniki psychologiczne, które sprawiają, że kredytobiorca, którego nieruchomość nie jest obciążona hipoteką odczuwa mniejszy dyskomfort związanego z ewentualnymi zaległościami płatniczymi. Wspomniany mechanizm tłumaczy, dlaczego kredyty hipoteczne stanowią najrzetelniej spłacaną grupę zobowiązań w naszym kraju.

Brak zabezpieczenia - wyższa marża

Analizując procedury przyznawania kredytów hipotecznych warto pamiętać, że osoby ubiegające się o ich przyznanie z reguły nie radzą sobie z bieżącym regulowaniem zobowiązań płatniczych. Trudno się zatem dziwić, że taka okoliczność stanowi dla banku rozpatrującego wniosek swoisty sygnał ostrzegawczy, który informuje o podwyższonym ryzyku kredytowym. Instytucje bankowe generalnie stosują dwa głównie instrumenty kompensujące podwyższone ryzyko niewypłacalności klienta.

Pierwszym z nich jest wyższa marża kredytowa która stanowi nieodłączny składnik oprocentowania. Nie jest to jednak metoda uniwersalna, ponieważ rodzime ustawodawstwo narzuca limit oprocentowania kredytu w postaci czterokrotności aktualnej stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego (patrz obowiązująca od 20 lutego 2006 roku  ustawa z dnia 7 lipca 2005 roku o zmianie ustawy kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz. U. 2005 nr 157, poz. 1316). W chwili obecnej maksymalna stopa odsetek wynosi 24%.

Co więcej, obowiązująca do niedawna ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1081) wprowadzała limit wysokości prowizji oraz innych opłat towarzyszących udzieleniu kredytu, które na mocy prawa nie mogły przekroczyć wartości 5% przyznanego kapitału (patrz artykuł 7a tejże ustawy). Przepisy wspomnianego aktu prawnego stosowały się do kredytów konsolidacyjnych o kwocie niższej od 80 000 zł (patrz artykuł 3 ustęp 1 punkt 1). Sytuacja w tym względzie uległa zmianie począwszy od 18 grudnia ubiegłego roku, kiedy w życie wszedł nowy akt prawny regulujący status prawny kredytów konsumenckich. Mowa o ustawie z dnia z dnia 12 maja 2011 roku (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715), która wyeliminowała wspominany limit wysokości prowizji, stwarzając tym samym większe możliwości w zakresie kompensowania ryzyka kredytowego w przypadku braku zabezpieczeń.

Trzeba pamiętać, że aktualna polityka kredytowa banku ma nadrzędne znaczenie, dlatego niektórzy kredytodawcy bardzo niechętnie akceptują kredyty konsolidacyjne bez zabezpieczenia, nawet wtedy, gdy towarzyszy im wyższa marża, która teoretycznie powinna stanowić wynagrodzenie z tytułu zwiększonego ryzyka.

Czy warto?

Wziąwszy pod uwagę wszystkie powyższe stwierdzenia można zalecić osobom starającym się o kredyt konsolidacyjny, aby w miarę możliwości wykorzystywały posiadane nieruchomości w formie zabezpieczenia hipotecznego. Takie posuniecie pozwoli bowiem na zredukowanie marży oraz zwiększenie kwoty dostępnego kredytu. W niektórych przypadkach może natomiast przesądzić o samym fakcie przyznania kredytu.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 2 =

Ja osobiście nie jestem zadłużony, ale znam wiele taickh osf3b. Te osoby tak na dobrą sprawę nie mają pojęcia, jakie mogę być konsekwencje niespłacania tych pożyczek. Takie podejście sprawia, że nie chce chce się w ogf3le rozmawiać z tymi osobami. Bo co jakiś czas proszą mnie o pożyczenie pieniędze, a ja przecież doskonale wiem, że nigdy tych pieniędzy nie zobaczę.

~ Ja osobiście nie jestem zadłużony, ale znam w / 2012-08-26 04:40:20
oceń komentarz: (0) (0)