Kredyt na samochód z zagranicy

Kredyty    
ocena

Popularność importowanych samochodów sprawiła, że coraz większa grupa klientów zwraca się do banków z pytaniem o możliwość sfinansowania takiego pojazdu.

Kredyt na samochód z zagranicy

photoxpress.com

Taka opcja, rzecz jasna, istnieje. Trzeba się jednak liczyć z faktem, że rodzimi kredytodawcy mogą narzucić dodatkowe wymagania w kwestiach formalnych.

Wiek ma znaczenie

Generalna zasada w przypadku kredytowania samochodów używanych mówi, że wnioski kredytowe, które dotyczą pojazdów starszych niż 8 lat, są rozpatrywane negatywnie. Tylko nieliczne banki zgadzają się na kredytowanie starszych samochodów. W związku z tym osoby, które zamierzają nabyć za granicą starszy samochód, powinny przygotować się na znacznie bardziej restrykcyjną procedurę. Warto bowiem wiedzieć, że kredytodawcy traktują samochody sprowadzane zza granicy w znacznie bardziej restrykcyjny sposób. Taki podejście może się wydawać paradoksalne, zważywszy na fakt, że zachodni sąsiedzi mają opinię dbających o swoje pojazdy.

Warto wiedzieć, że banki umożliwiają zaciągnięcie kredytu w walucie obcej, co ma znaczenie dla osób, które uzyskują dochody z zagranicznych źródeł. Takie rozwiązanie pozwoli im na uniknięcie ryzyka kursowego, ponieważ waluta kredytu będzie tożsama z walutą dochodu.

Kłopotliwa „papierkologia”

Katalog dokumentów, które powinien posiadać nabywca sprawdzonego samochodu, można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich zawiera te pozycje, które najczęściej są wymagane w przypadku każdego kredytu samochodowego:
- dowód osobisty nabywcy;
- drugi dokument potwierdzający imię, nazwisko oraz numer PESEL (np. paszport lub prawo jazdy) – wymagany w przypadku kredytów opiewających na większe kwoty;
- zaświadczenie o dochodach osiąganych w ramach stosunku pracy (uwzględniające zarobki z ostatnich trzech miesięcy);
- decyzję o przyznaniu lub waloryzacji emerytury oraz ostatni „odcinek” tego świadczenia (dotyczy emerytów i rencistów);
- oświadczenie klienta na temat osiąganego dochodu (jeżeli kredytodawca nie wymaga dodatkowych dokumentów);
- dokument zaświadczający prowadzenie działalności gospodarczej – wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy przedsiębiorców);
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskiwanych dochodów;
- ksero dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu;
- zaświadczenie z sądu o braku wpisu pojazdu w rejestrze zastawów;
- umowa kupna sprzedaży pojazdu.

Dodatkowe elementy dokumentacji dla pojazdów zagranicznych to:
- dokumenty z odprawy celnej;
- zaświadczenie potwierdzające wyrejestrowanie samochodu za granicą;
- zagraniczna karta pojazdu;
- umowa zakupu pojazdu od pierwszego właściciela (tylko w niektórych przypadkach).

Co myślicie o tak wielkiej ilości dokumentów potrzebnych do uzyskania kredytu? Czekamy na Wasze opinie.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 4 =