Kredyt na założenie działalności

Kredyty    
ocena

Banki niechętnie udzielają kredytu nowo powstającym firmom, zwłaszcza, jeśli są to niewielkie, rodzinne biznesy, posiadające słabe zabezpieczenie hipoteczne i pozbawione innego źródła stabilnych dochodów.

Kredyt na założenie działalności

pixabay.com

Jednak oferta banków i w tym zakresie poszerza się stopniowo i wymagania względem początkującego przedsiębiorcy stają się coraz niższe. Dostępne są oferty banków bez konieczności przedstawiania biznesplanu, dostarczania dokumentów związanych z wydatkowaniem kredytu, bez wymogu zaświadczenia o braku zaległości wobec ZUS i urzędu skarbowego. Wszystko uzależnione jest od wysokości kredytu oraz indywidualnych negocjacji. Dodatkowo rozpatrzenie wniosku jest bezpłatne i odbywa się w stosunkowo krótkim czasie. Banki wydłużają też czas spłaty kredytów firmowych. Jeszcze niedawno normą były 2-3 lata, obecnie okres spłaty może wynieść nawet kilkanaście lat. Zabezpieczenie kredytu nowo powstającej firmy stanowi zazwyczaj hipoteka.

Mikropożyczki

Mikropożyczki dla osób nieposiadających środków finansowych ani stosownego zabezpieczenia, udzielane są przez wyznaczone do tego instytucje niebankowe. Pomoc w tej formie mogą otrzymać osoby najmniej zamożne oraz bezrobotne. Brak zdolności kredytowej nie przekreśla ich możliwości otrzymania mikrokredytu, gdyż z założenia jest to instrument umożliwiający pozyskanie kapitału przeznaczonego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej osobom w trudnej sytuacji finansowej.

Osoby niemające szansy na uzyskanie kredytu w banku z powodu braku majątku nie są już, zatem w sytuacji beznadziejnej. Mając pomysł na mały biznes, zapał i chęci do pracy mogą zaciągnąć mikropożyczkę i realizować swoje plany. Otrzymują szansę spełnienia marzeń i poprawy swojej trudnej sytuacji finansowej. Kapitał otrzymany w ramach mikrokredytu mogą przeznaczyć na zakupienie niezbędnych materiałów i sprzętu koniecznego do wykonywania produktów lub usług.

Instytucje oferujące tą formę finansowania przedsięwzięcia nie są pozbawione korzyści, bowiem mikropożyczki muszą być spłacane z odsetkami, przysparzając zysk instytucji kredytującej. Poziom oprocentowania jest zbliżony do kredytów bankowych i wynosi kilkanaście procent rocznie. Jednak celem nadrzędnym jest osiągnięcie korzyści społecznych poprzez dążenie do zmniejszenia poziomu ubóstwa i rozpowszechnianie idei przedsiębiorczości. Takie działania mają korzystny wpływ na kondycję gospodarki poprzez aktywizację grup społecznych niemających dostępu do tradycyjnych kredytów bankowych.

Mikrokredyty w Polsce

Choć w naszym kraju mikropożyczki są mało znaną forma finansowania inwestycji, jednak mamy do nich dostęp już od 11 lat. Preferencyjne pożyczanie środków jest jednym z zadań realizowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Mikropożyczki mogą otrzymać rolnicy i członkowie ich rodzin, bezrobotni, osoby fizyczne rozpoczynające lub wykonujące działalność gospodarczą oraz spółki osobowe.

Kwota finansowania nie może przekroczyć 20 tys. zł i powinna zostać zwrócona w ciągu maksymalnie dwóch lat. Środki otrzymane w formie mikrokredytu można przeznaczyć jedynie na rozwój nowej lub istniejącej już pozarolniczej działalności gospodarczej. Firma musi działać na terenie wsi lub miasta o liczbie ludności do 20 tys. mieszkańców. Dodatkowym ograniczeniem jest udzielanie mikrokredytu tylko w rejonie działalności banków spółdzielczych współpracujących z EFRWP. Niestety banki te nie obejmują swoim zasięgiem całego kraju.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 2 =