Kredyt unijny na założenie firmy

Kredyty    
ocena

Rozwój firmy z reguły związany jest z inwestycjami kapitałowymi. Jednak w sytuacji, kiedy firmie brakuje środków własnych na realizację kolejnych działań zmuszona jest do skorzystania z zewnętrznych źródeł finansowania. Jednym ze sposobów finansowania inwestycji jest pozyskanie kredytu unijnego.

Kredyt unijny na założenie firmy

photoxpress.com

Finansowanie z Unii Europejskiej

Środki pochodzące z Unii Europejskiej pozyskane w ramach kredytu unijnego mogą zostać przeznaczone na rozwój działalności firmy na przykład poprzez zakup nowego sprzętu. W związku ze wzrostem zainteresowania możliwościami finansowania środkami unijnymi rozwoju firm rozwinął się też rynek kredytów unijnych. Oferowane są produkty kredytowe wraz z dotacjami unijnymi przeznaczone nie tylko dla firm, ale też innych podmiotów, takich jak jednostki samorządu terytorialnego.

Pozyskanie kredytu unijnego

Polskie banki oferują możliwość pozyskania kredytów unijnych w różnych walutach, takich jak PLN, USD i EUR. Dodatkowo zapewniane jest profesjonalne doradztwo i pomoc przy doborze właściwego programu unijnego oraz skonstruowaniu ścieżki finansowania inwestycji a także dopełnieniu niezbędnych formalności.

Kredyty unijne dostępne są w kilku wariantach, jednym z nich jest udzielenie kredytu unijnego w rachunku kredytowym do momentu wpłaty dotacji gdy występuje kredyt pomostowy. Innym wariantem jest kredyt na okres 10 lat, gdy kredyt przeznaczony jest na finansowanie wkładu własnego w pozyskiwaniu dotacji. Firma może też wykorzystać kredyt obrotowy którego celem finansowania takich kosztów jak opłaty celne czy podatki, sklasyfikowane w procesie pozyskania dotacji jako koszty niekwalifikowane.

Firma, która otrzyma zgodę na kredyt unijny jest zobligowana do prowadzenia rachunku projektowego. Będzie on służył do rozliczeń finansowanego projektu i zapewni przejrzystość transakcji i pełny monitoring przepływu środków.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =