Kredyt walutowy na samochód

Kredyty    
ocena

Jeszcze kilka lat temu samochodowe kredyty walutowe cieszyły się sporą popularnością. Jednakże wydaje się, że te czasy bezpowrotnie minęły. Potwierdza to ankieta jednego z wiodących portali finansowych wskazująca, iż blisko 96% respondentów zdecydowało się na kredyt denominowany w złotówkach (dane za okres od maja do października 2011 roku). Wobec powyższego można zadać sobie pytanie, jakie czynniki przyczyniły się do tak drastycznego spadku popularności kredytów samochodowych.

Kredyt walutowy na samochód

designpacs.com

Słaba złotówka, mocny frank …

Ogólnie rzecz biorąc opłacalność kredytu samochodowego, który jest denominowany w walucie obcej, zależy od dwóch czynników. Pierwszy z nich to wartość odpowiedniej stopy referencyjnej, która jest notowana na rynku międzybankowym. W przypadku kredytów walutowych denominowanych w euro bądź franku szwajcarskim rodzime banki zwykle przyjmują wartość LIBOR 3M jako podstawę naliczania oprocentowania. Dlatego też warto prześledzić jak kształtowała się omawiana stopa w przeciągu ostatniego roku (takie dane są ogólnie dostępne w Internecie tak wiec odszukanie ich nie sprawia większych trudności).

Co ciekawe, wspomniane wartości dla obydwu walut w ciągu ubiegłego roku prezentowały się korzystnie (stwierdzenie to dotyczy zwłaszcza franka pełniącego rolę głównej waluty kredytowej Polaków). Można zatem przypuszczać, że na decyzje kredytobiorców wpłynął kolejny czynnik. Mowa o poziomie relacji wymiennej pomiędzy złotówką, a waluta kredytu. Nie bez znaczenia jest także stabilność kursu, albowiem zdecydowana większość potencjalnych kredytobiorców wykazuje awersję do ryzyka walutowego. 

Analiza kursów euro i franka szwajcarskiego, które zostały odnotowane w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy daję klarowną odpowiedź na pytanie dlaczego rodacy stracili zainteresowanie kredytami denominowanymi w euro i franku. Jak nietrudno się domyślić winę za regres na rynku kredytów walutowych (w tym również tych służących do finansowania zakupu samochodu) ponosi znaczne osłabienie kursu złotego w stosunku do wspomnianych walut.

Powyższa analiza danych historycznych powinna uświadomić czytelnikowi stopień ryzyka, które wiąże się z zaciągnięciem walutowego kredytu samochodowego. Oczywiście istnieje możliwość przewalutowania na walutę krajową zobowiązań z przypadku, gdy koszty obsługi zadłużenia znacząco rosną. Niestety taki scenariusz będzie generował dodatkowe jeżeli kurs po którym zostanie dokonana operacja wymiany waluty okaże się wyższy od relacji używanej w dniu wypłaty środków. Innymi słowy zaciągając kredyt w walucie rodzimej będziemy wolni od dylematów, które mogłyby się pojawić w sytuacji  niepokojącego wzrostu kursu euro czy też franka szwajcarskiego.

Pewien wyjątek …

Warto zaznaczyć, że problemy związane z ryzykiem walutowym nie dotyczą rodaków, którzy posiadają źródło dochodów denominowanych w walucie obcej. Klienci należący do tej, coraz liczniejszej grupy nie muszą również ponosić kosztów konwersji walut. Innymi słowy jedynym kryterium, które znajduje zastosowanie w ich sytuacji, jest oprocentowanie analizowanych kredytów walutowych.

Co myślicie na temat kredytu walutowego na samochód? Zdecydowalibyście się?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 1 =