Na czym polega pożyczka i kredyty pod weksel?

Kredyty    
ocena

Pożyczki pod weksel należą do mocno promowanych produktów finansowych. Trudno się temu dziwić ponieważ taki mechanizm zabezpieczenia zobowiązań jest bardzo korzystny dla kredytodawcy (m.in. ze względu na możliwość szybkiej egzekucji długu poprzez postępowanie nakazowe). Dlatego też wiele instytucji, które udostępniają kapitał na takich zasadach obiecuje prostą i szybką procedurę kwalifikacyjną. Zazwyczaj odbywa się ona bez weryfikacji historii kredytowej wnioskodawcy w bazach danych Biura Informacji Kredytowej oraz Krajowego Rejestru Dłużników.

Na czym polega pożyczka i kredyty pod weksel?

sxc.hu

Dlaczego weksel?

Weksel jest uważany za jeden z najstarszych instrumentów finansowych. Mimo tego wiele osób nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, jakie konsekwencje wiążą się z jego wystawieniem. Otóż warto wiedzieć, że jest to papier wartościowy, który poświadcza bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy (transanta) lub innej osoby (trasata) do zapłaty określonej sumy w danym miejscu i czasie na rzecz odbiorcy weksla (remitenta). Nadzwyczaj istotną cechą weksla jest jego abstrakcyjny charakter.

W praktyce oznacza to, że zobowiązanie wynikające z jego wystawienia są bardziej kłopotliwe aniżeli dług powstały na wskutek konwencjonalnego kredytu czy też pożyczki. Konsekwencje płynące ze sporządzenia weksla są bowiem obowiązujące niezależnie od tego czy umowa pożyczki lub kredytu, której zabezpieczenie stanowił jest dalszym ciągu ważna. Istotną kwestię stanowi instytucja poręczenia wekslowego (awal), którego dokonuje osoba trzecia (zwana awalistą). W przeciwieństwie do poręczenia dokonanego na mocy przepisów Kodeksu Cywilnego awal nie może być odwołany pod żadnym pozorem. Dlatego też osoby poręczające cudze weksle powinny się poważnie zastanowić lub przynajmniej zastrzec sobie możliwość poręczenia do ustalonej sumy (odpowiednią adnotację umieszcza się wtedy na odwrocie dokumentu).

Począwszy od 1 stycznia 2007 nie obowiązują już oficjalne formularze wekslowe tak więc weksel można wystawić nawet na zwykłej kartce papieru. Trzeba jednak pamiętać, że w dalszym ciągu istnieją wymogi co do zawartości takiego dokumentu kredytowego. Weksel własny stanowiący zabezpieczenie pożyczki lub kredytu musi zawierać takie elementy jak: nazwa weksel w samym tekście dokumentu (umowy wekslowej) w języku w jakim go wystawiono, miejsce wystawienia weksla, data wystawienia weksla, suma wekslowa oznaczona cyfrowo, oznaczenie terminu płatności, bezwarunkowe przyrzeczenie zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej, oznaczenie rodzaju weksla, oznaczenie osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana (remitenta), suma wekslowa słownie, domicyliat (osoba w której lokalu płatny jest weksel), miejsce płatności weksla, podpis wystawcy weksla (patrz art. 101 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 Prawo Wekslowe).

Znaczenie deklaracji wekslowej …

Kredytodawcy (zarówno instytucjonalni jak i prywatni) preferują weksle in blanco jako metodę zabezpieczenia zobowiązania. W przypadku takiego dokumentu kredytowego sumę zobowiązania wypełnia remitent, co stanowi potencjalne zagrożenie. Aby uchronić się przed nieuczciwością dłużnika należy sporządzić deklaracje wekslową.

Ten sporządzony w dwóch egzemplarz dokument prócz podpisów wystawcy oraz remitenta powinien zawierać warunki uruchomienia weksla oraz maksymalną kwotę, która może zostać uzupełniona na dokumencie kredytowym. Zaleca się również umieszczenie na odwrocie weksla adnotacji o dacie sporządzenia deklaracji oraz skreślenie frazy „na zlecenie” (wyklucza to możliwość puszczenia go w obieg poprzez indos).

Zdecydowalibyście się taką pożyczkę, kredyt? A może macie już jakieś doświadczenia w tej kwestii? Jeśli tak - czy nie było żadnych problemów? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 5 =