Rodzina Na Swoim - warunki przyznawania

Kredyty    
ocena

Palący problem deficytu mieszkaniowego wśród przedstawicieli młodego pokolenia skłonił rządowych decydentów do wprowadzenia programu dotacji mieszkaniowych. Od samego początku swego funkcjonowania spotkał się on ze sporym zainteresowaniem małżonków. Od ubiegłego roku do grona wnioskodawców dołączyły również osoby samotnie wychowujące dzieci oraz single (przedstawiciele tej ostatniej grupy wedle terminologii ustawowej noszą miano osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe).

Rodzina Na Swoim - warunki przyznawania

photoxpress.com

Mnogość wymagań… i wyjątków

Jeżeli chodzi o kluczowe wymagania, którym muszą sprostać beneficjenci wspomnianego programu mieszkaniowego, to można wskazać na dwa główne aspekty: wiek oraz status mieszkaniowy. Generalna wytyczna stanowi, że adresatami tego przedsięwzięcia mogą być osoby, które nie ukończyły 35 roku życia, a także nie posiadają prawa własności lub współwłasności do budynku lub lokalu mieszkalnego lub któregoś ze spółdzielczych praw do nieruchomości. Jednakże dokładniejsza analiza zasad omawianego programu wskazuje, że istnieje co najmniej kilka wyjątków od powyższej reguły. Po pierwsze, limit wieku nie dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci.

Po drugie, w przypadku małżonków kryterium daty urodzenia musi być spełnione przez przynajmniej jedną osobę, co można uznać za rozwiązanie prorodzinne. Po trzecie, single muszą sprostać bardziej restrykcyjnym warunkom co do statusu mieszkaniowego. Mianowicie tacy wnioskodawcy powinni wykazać, że do dnia zawarcia umowy nie byli właścicielem lub współwłaścicielem lokalu mieszkaniowego bądź domu jednorodzinnego. Warto również nadmienić, że najemcy lokalu mieszkalnego nie mogą składać wniosków o preferencyjny kredyt mieszkaniowy.

Jakie profity?

Osoby zakwalifikowane do omawianego programu mogą liczyć na dofinansowanie połowy odsetek ze środków publicznych (w okresie ośmiu lat). Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że owe 50% jest naliczane wedle aktualnej stopy referencyjnej. Zatem w przypadku, gdy oprocentowanie naliczane przez nasz bank okaże się wyższe od wartości wzorcowej realna stopa redukcji odsetek będzie niższa, aniżeli 50%. Przykładowo do końca marca 2012 roku Bank Gospodarstwa Krajowego pokryje 50% odsetek wedle obowiązującej stopy referencyjnej (6,91%). Tak więc dotacja publiczna do odsetek wyniesie 6,91% / 2 = 3,455%. Dla urealnienia obliczeń należy jednak przyjąć, że oprocentowanie kredytu mieszkaniowego w banku komercyjnym przekroczy wartość referencyjną (np. o jeden punkt procentowy). Tak więc realna stopa redukcji odsetek wyniesie w tym przypadku około 43,7%.

Nie na każdą nieruchomość …

Swoboda wyboru dofinansowywanej ze środków publicznych nieruchomości została ograniczona przez limity metrażu i ceny.  Pierwsza restrykcja nakłada na wspieraną rodzinę konieczność zakupu mieszkania o powierzchni mniejszej niż 75 mkw, przy czym wsparcie nalicza się według wartości 50 mkw tego lokalu. Analogiczny limit dla domu jednorodzinnego wynosi 140 mkw, lecz dotuje się tylko połowę metrażu. Osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe muszą sprostać większym ograniczeniom, albowiem powierzchnia kredytowanego mieszkania nie może przekroczyć 50 mkw (dotacja przysługuje do 30 mkw).

Jednocześnie cena nieruchomość w której nabyciu lub wybudowaniu partycypuje Skarb Państwa nie powinna okazać się większa od urzędowej wartości granicznej. Wspomniany limit oblicza się poprzez pomnożenie metrażu potencjalnego domu lub lokalu przez aktualne stawki kwotowe dla 1 mkw budynku mieszkalnego, które zostały przyporządkowane danym województwom oraz miastom wojewódzkim wedle statusu nieruchomości (rynek pierwotny i wtórny).

Co sądzicie o programach takich jak Rodzina Na Swoim? Zdają egzamin? Co byście zmienili/ ulepszyli? Podzielcie się opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =