Ubezpieczenie pomostowe kredytu hipotecznego

Kredyty    
ocena

Banki udzielając kredytu hipotecznego muszą zabezpieczyć pożyczone pieniądze. Zabezpieczeniem takim jest hipoteka, czyli wpis wierzyciela do księgi wieczystej nieruchomości. Wpis taki jest gwarancją dla banku, że może on dochodzić swoich roszczeń w razie nierzetelności dłużnika w spłacie pożyczki, z nieruchomości. Jednak ustanowienie hipoteki nie jest automatyczne i zajmuje od kilku miesięcy do nawet paru lat.

Ubezpieczenie pomostowe kredytu hipotecznego

photoxpress.com

- w przypadku kupna gotowego mieszkania, lub mieszkania z rynku wtórnego wpis do księgi wieczystej zajmuje kilka miesięcy (2-3) i tylko przez ten okres należy opłacać ubezpieczeniem;

- w przypadku kupna lokum w budowie wpis do księgi wieczystej nastąpić może dopiero po zakończeniu budowy i podpisaniu z deweloperem aktu notarialnego, co może zająć nawet kilka lat i przez ten cały czas kredytobiorca musi ponosić zwiększone koszty kredytu.

Przez ten okres bank nakłada obowiązek opłacania dodatkowego ubezpieczenia zwanego pomostowym.

Ubezpieczenie pomostowe może przybrać dwie formy:

- podwyższenia marży na czas obowiązywania ubezpieczenia, czyli do czasu dostarczenia bankowi odpisu z księgi wieczystej z wpisem hipoteki na rzecz banku - marża jest zazwyczaj podwyższana o 0,5 – 2% od tej zawartej w umowie kredytu – może być naliczana albo od całkowitej kwoty kredytu, albo tylko od transz które zostały już wypłacone. Druga opcja jest zdecydowanie tańsza, w szczególności gdy do dokończenia budowy i wpisu do księgi wieczystej zostało dużo czasu, dlatego ważne jest by zweryfikować przez wzięciem kredytu, który system naliczania ubezpieczenia jest stosowany przez bank;

- ustanowienie składki ubezpieczeniowej, której wysokość zazwyczaj waha się w granicach 0,07-0,1% wartości kredytu. Składki mogą być pobierane co miesiąc, albo też za jakiś okres z góry np. za nadchodzący kwartał. Oczywiście wersja comiesięczna jest bardziej opłacalna dla kredytobiorcy, gdyż w przypadku gdy po zapłacie składki za kilka miesięczny z góry, zostanie ustanowiona hipoteka na rzecz banku przed upływem okresu za który została odprowadzona składka, bank może stwarzać problemy w odzyskaniu „niewykorzystanej” kwoty składki.

Wpis do księgi wieczystej wymaga szeregu zabiegów:

- najpierw zgłasza się do sądu wieczysto - księgowego, któremu rozpatrzenie wniosku może zająć kilka tygodni albo nawet miesięcy;

- po dokonaniu wpisu należy jeszcze poczekać 2-3 tygodnie na uprawomocnienie tej decyzji;

- w  następnym miesiącu składka/wyższa marża powinna zostać anulowana.

Kredytobiorca decydując się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, powinien więc przeanalizować przedstawione elementy wpływające na koszt pożyczki i wybrać najatrakcyjniejszą dla siebie ofertę.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 3 =