Wakacje kredytowe

Kredyty    
ocena

Kredytobiorca może napotkać na wiele okoliczności, które przejściowo ograniczają jego zdolność do spłaty zobowiązań kredytowych (choroba członka rodziny, utrata pracy, zwiększone potrzeby finansowe). Dlatego też wiele banków dopuszcza możliwość udzielenia tak zwanych wakacji kredytowych. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszyscy klienci mogą uzyskać zgodę na okresowe zawieszenie spłaty rat. W praktyce większość kredytodawców wymaga bowiem, aby wnioskodawca mógł się wykazać regularna spłatą zobowiązań przez pewien okres czasu (na przykład rok). Skorzystanie z omawianego wariantu wymaga ponadto zaakceptowania aneksu do umowy, co wiąże się zwykle z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty (jej wysokość w zależności od banku waha się od 50 zł do 400 zł). Lecz to nie koniec wydatków z tytułu zmiany zapisów umownych, albowiem po zakończeniu wakacji kredytowych dochodzi do renegocjacji warunków spłaty.

Wakacje kredytowe

photoxpress.com

Różne banki, różne opcje…

Polityka banków z zakresie odraczania terminów zapłaty rat jest dość zróżnicowana. Cechą wspólna jest maksymalny termin wakacji kredytowych. Mianowicie przeważająca większość rodzimych kredytodawców godzi się na okres od jednego do sześciu miesięcy. Co istotne, nie wszystkie banki oferują możliwość odroczenia łącznych płatności ratalnych (zarówno kapitałowych jak i odsetkowych). W chwili obecnej na takie rozwiązanie godzi się dwanaście instytucji.  Nie oznacza to jednak, że pozostali kredytodawcy nie oferują żadnych rozwiązań, które mogłyby pomóc osobom zmagającym się z problemami finansowymi. Otóż dość powszechnie stosowany jest wariant karencji w spłacie kredytu.

Należy tutaj zaakcentować, że wspomniana karencja jest opcją znacznie bardziej bezpieczna dla banku, albowiem klient zostaje okresowo zwolniony z obowiązku spłaty raty kapitałowej (bez odsetek). Tym samym musi on na bieżąco regulować zobowiązania odsetkowe, a także liczyć się z kapitalizacją kapitałowej części zadłużenia. Oczywiście taka metoda rozliczeń z bankiem jest mniej pożądana przez kredytobiorców. Z drugiej jednak strony uzyskanie zgody banku na ten wariant jest znacznie bardziej realne. Sytuacja pozostaje klarowna dopóki banki nie usiłują utożsamiać obydwu rozwiązań w ramach prowadzonej akcji promocyjnej. Niestety takie postepowanie dość często staje się faktem, dlatego klienci powinni zwracać baczną uwagę na to, czy reklamowane wakacje kredytowe nie są w gruncie rzeczy zwykłą karencją. 

Osoby decydujące się na skorzystanie z omawianego rozwiązania powinny mieć świadomość tego, że liczba przerw w spłacie jest zwykle limitowana. Niektóre banki wykazują znaczny rygoryzm w swej polityce kredytowej zastrzegając, że klient może liczyć na odroczenie płatności ratalnych tylko raz w okresie trwania umowy. Na szczęście istnieją również kredytodawcy ustalający limity roczne. Trzeba jednak pamiętać, że częste korzystanie z wakacji kredytowych zwiększa koszty obsługi zobowiązania, albowiem bank nie przestaje naliczać odsetek nawet w przypadku, gdy spłata zostaje zawieszona za obopólną zgodą. 

A co potem?

Odroczenie płatności ratalnych nie jest równoznaczne z umorzeniem długu. Dlatego też po okresie ulgowego traktowania klient musi zdecydować się na jeden z dwóch wariantów rozliczeń, które najczęściej są oferowane przez banki. Pierwszy z nich zakłada wydłużenie okres spłaty przy zachowaniu wysokości dotychczasowej raty. Drugi pozwala natomiast zachować pierwotny termin zwrotu zobowiązania, co z kolei wiąże się z podwyższeniem sumy miesięcznych płatności.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 4 =