Wcześniejsza spłata kredytu samochodowego

Kredyty    
ocena

Powody dla których klienci decydują się na wcześniejszą spłatę kredytu samochodowego są rozmaite. Niektórzy z nich pragną zwiększyć swoją zdolność kredytową przed zaciągnięciem kolejnego pokaźnego zobowiązania. Inni zamierzają zbyć samochód zakupiony przy pomocy kredytu, lecz wpierw pragną uwolnić się od zobowiązań tak, by nie odstraszać potencjalnych nabywców koniecznością przejęcia swych zobowiązań. Klienci, których sytuacja majątkowa poprawiła się tak znacząco, że postanowili dokonać spłaty całego zobowiązania stanowią bez wątpienia najszczęśliwszą, ale i najmniej liczną grupę.

Wcześniejsza spłata kredytu samochodowego

pixabay.com

Całkowicie czy w części?

Wszyscy kredytodawcy oferują możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania, które zostało zaciągnięte w celu zakupu samochodu. Znakomita większość z nich nie pobiera żadnej prowizji z tytułu takiego wariantu. Taka sytuacja może się wydawać osobliwa zważywszy na fakt, że w przypadku kredytów hipotecznych wspomniane prowizje są dość powszechne. Trzeba jednak pamiętać o pewnej istotnej kwestii natury prawnej, która czyni to zagadnienie klarownym. Mianowicie ustawa o kredycie konsumenckim nakłada na bankach zakaz pobierania opłat z tytułu wcześniejszej spłaty rat kredytów konsumenckich jeżeli wartość umowy nie przekracza 80 000 zł (patrz artykuł 8 ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 20 lipca 2001 roku). Kredyt samochodowy zalicza się do kategorii bankowych produktów konsumenckich, toteż wspomniany przepis znajduje zastosowanie w odniesieniu do umów tego typu (o ile ich wartość mieści się w ustawowym limicie).  

Jednak nie wszyscy klienci mają na tyle środków, aby uregulować zobowiązanie za jednym razem. Co mogą zrobić osoby pragnące szybko uregulować cześć zobowiązania? Otóż praktycznie wszystkie banki oferują możliwość częściowej spłaty długu. Przywołany wcześniej zapis ustawy o kredycie konsumenckim na szczęście dotyczy również częściowej spłaty, tak więc klienci planujący spłatę w kilku przyspieszonych ratach nie muszą obawiać się kosztów związanych z ewentualnymi prowizjami. Muszą oni jednak pamiętać o tym, że termin ponadwymiarowej spłaty powinien odpowiadać harmonogramowi wnoszenia rat, który jest przewidziany w umowie (patrz artykuł 8 ustęp 1 ustawy o kredycie konsumenckim). Innymi słowy dodatkowa wpłata musi zostać dokonana w terminie przewidzianym dla standardowego rozliczenia z bankiem. Co więcej, ustęp 1a tegoż samego artykułu nakłada na kredytobiorcy dodatkowy obowiązek informacyjny. Mianowicie jest on zobligowany do przekazania bankowi informacji o wcześniejszej spłacie zadłużenia najpóźniej w terminie 3 dni przed dokonaniem rozliczenia.

Dwie metody

W sytuacji, gdy kredytobiorca pragnie dokonać częściowej spłaty swego zobowiązania, zwykle bank oferuje mu możliwość skorzystania z dwóch odmiennych wariantów rozliczeń. Pierwszy z nich zakłada zachowanie  pierwotnego okresu kredytowania połączone ze stosowną redukcją miesięcznej raty. Natomiast drugi wariant przewiduje pozostawienie raty w tej samej wysokości i skrócenia okresu spłaty długu. Osoby pragnące szybko poprawić swoją zdolność kredytową lub wyeliminować kłopotliwy wpis znajdujący się w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, z całą pewnością wybiorą drugi scenariusz.

A Wy wybralibyście pierwszy czy drugi scenariusz? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =